Członek zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców wiceprezydentem Krakowa!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Pani Elżbieta Koterba - Członek Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców została wybrana na nowego Wiceprezydenta Krakowa!

Swoich Zastępców przedstawił podczas konferencji prasowej prezydent Jacek Majchrowski.

„Moim celem będzie doprowadzenie do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, pokrycie Krakowa jak największą ilością miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przyspieszenie wydawania decyzji WZiZT" - zapewniła podczas briefingu Elżbieta Koterba.

Elżbieta Koterba - Prezes Zarządu Biura Rozwoju Krakowa S.A. Architekt i urbanista. Planowaniem przestrzennym i architekturą zajmuje się od 1980 roku. Autor licznych planów przestrzennych miast i gmin w tym wyróżnionych ministerialnymi i nagrodami, za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego za plan Zamościa i Tarnowa.

Jest autorem wielu projektów architektonicznych i zespołów mieszkalno-usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Posiada rozległe doświadczenie zawodowe wynikające z łączenia działalności architekta i urbanisty z zarządzaniem firmą i pracą społeczną.

Kolejną kadencję zasiada w gronie Członków Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców, a z MZP związana jest od 2002 r. W ciągu tych lat wielokrotnie była animatorem inicjatyw i debat podejmowanych przez Związek na rzecz rozwoju Krakowa, służyła eksperckim wsparciem przy konsultowaniu nowych przepisów związanych z rozwojem przestrzennym, a jej merytoryczny cenimy wszyscy.

Życzymy Pani Prezes wielu sukcesów, wytrwałości i dużo satysfakcji z nowopodjętego wyzwania!