O krok bliżej do globalnego porozumienia klimatycznego

 10 grudnia 2010 roku zakończyła się w Cancun w Meksyku 16 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) - COP16. Była ona ważnym punktem na drodze do osiągnięcia nowego porozumienia klimatycznego po 2012 roku. Wyniki obrad i negocjacji zbliżyły świat do osiągnięcia tego porozumienia.


Delegatom 193 państw udało się w ostatnim dniu konferencji doprowadzić do przyjęcia „zrównoważonego pakietu decyzji", który stanowi fundament nowego porozumienia i określa program pracy na przyszły rok. Ponadto wypracowano zasady wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się w ramach Green Climate Fund - kraje rozwinięte zobowiązały się, że będą przeznaczać na adaptację do zmian klimatu krajów biedniejszych 100 mld USD rocznie do 2020 roku. Jest to niewątpliwie duże osiągnięcie konferencji, jednak do zawarcia dobrego porozumienia klimatycznego jeszcze długa droga. W 2011 roku negocjatorów czekają bardzo trudne rokowania, które powinny doprowadzić do zobowiązania największych gospodarek do redukcji emisji gazów cieplarnianych i stworzenia rzetelnego systemu monitorowania i raportowania postępów w ograniczaniu emisji tych gazów.

Już dziś wiadomo, że Kanada, Japonia i Rosja nie poprą przedłużenia porozumienia z Kioto, jeśli najwięksi emitenci nie zobowiążą się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Oznacza to, że dyskusja wciąż toczy się wokół przyłączenia Stanów Zjednoczonych, Chin i Indii do walki z ociepleniem klimatu, a gospodarki te są bardzo niechętne do podpisania wiążących celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tak więc, wciąż bardzo niepewne są losy przyszłego globalnego porozumienia w sprawie ochrony klimatu.

PKPP Lewiatan ma nadzieję, że intensywne prace i negocjacje polityczne Unii Europejskiej zaplanowane na 2011 rok, którym będzie przewodniczył polski rząd w trakcie trwania prezydencji, doprowadzą do wypracowania optymalnego porozumienia klimatycznego, pod którym podpiszą się wszystkie największe gospodarki świata.
Zdaniem PKPP Lewiatan, mocne międzynarodowe porozumienie klimatyczne jest jedyną drogą do zapewnienia stabilnych warunków klimatycznych dla przyszłych pokoleń.
Uważamy, również że globalne porozumienie klimatyczne musi mieć porównywalny ciężar jakościowy dla wszystkich wiodących gospodarek, a tym samym nie zaburzać konkurencyjności, rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego sygnatariuszy.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan