Czas na kobiety w Warszawie

17grudnia br. zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu Czas na kobiety. Konferencja zakończy serię spotkań - debat regionalnych na temat aktywności zawodowej Polek. Udział bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń! Zapraszamy! 


KONFERENCJA CZAS NA KOBIETY 17.12.10, zmiana miejsca!!!

Szanowne Panie!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i liczbę Uczestniczek konferencja CZAS NA KOBIETY (17 grudnia 2010)
zostaje przeniesiona z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH do Budynku Ministerstwa Gospodarki, SALA POD KOPUŁĄ, wejście od ul. Wspólnej 2/4.
Rejestracja od godz. 11:30, start 12:00.

 

 Szanowne Panie,

Kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa. Niestety tylko 40 proc. z nas jest aktywna zawodowo. Taka sytuacja negatywnie wpływa nie tylko na same kobiety, ale także na konkurencyjność polskiej gospodarki. Jedno jest pewne: trzeba to zmienić! Nasz sukces czyli możliwość realizacji zawodowej oraz sa¬tysfakcja osobista nie będą możliwe bez wyrównania szans w życiu publicz¬nym oraz na rynku pracy.

Wykorzystajmy to, że jesteśmy lepiej wykształcone, efektywniejsze i pracowitsze od mężczyzn! Obejmowanie przez nas stano¬wisk decyzyjnych w biznesie i administracji ma szansę przełożyć się na ich większą skuteczność i lepsze wyniki.
Jesteśmy na finiszu batalii na rzecz wprowadzenia PARYTETU PŁCI na listach wyborczych. Za nami wybory samorządowe, przed nami kampania parlamentarna - bądźmy aktywne, wspierając się by stawić czoła wciąż aktualnym wyzwaniom. Wie¬le problemów (m.in. łączenie ról zawodowych z wychowawczymi, przemoc domowa, dyskryminacja, zdrowie) nie zostaną rozwiązane dopóki kobiety nie będą miały możliwości kształtowania rzeczywistości i prawa, któremu podlegają.

Stąd debata mającą na celu dyskusję i wypracowanie skutecznych instrumen¬tów wsparcia, rekomendacji w zakresie aktywizacji zawodowej i publicznej oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat wyrównywania szans. Na tle diagnozy porozmawiamy o realiach lokalnego rynku pracy, poznamy nowo¬czesne programy oraz instrumenty walki z bezrobociem. Nasze spotkanie to świetna okazja do integracji środowisk, nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń, oczekiwań i potrzeb odnośnie zwiększenia naszej aktywności.

Ponadto proponujemy udział w warsztatach z zakresu praktycznych aspek¬tów życia zawodowego, podnoszenia kompetencji i możliwości aktywizacji w różnych sferach życia.

Zapraszamy serdecznie!

Henryka Bochniarz

Prezydent PKPP Lewiatan

 

Program konferencji