Eksport nadal dobrze sobie radzi

W październiku br. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,155 mld euro. Eksport w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 16,3 proc. a import był wyższy o 19,8 proc. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 702 mln euro i był o 399 mln euro większy niż w październiku ubiegłego roku - podał NBP.

„Dane są dokładnie zgodne z oczekiwaniami. Dynamika wzrostu eksportu i importu jest w dalszym ciągu bardzo wysoka. Eksport nie słabnie i jest napędzany przez popyt zagraniczny na nasze produkty, np. elektronikę i części samochodowe. Obserwujmy popyt wewnętrzny i eksport Niemiec, a także kurs złotego do euro. Na razie wszystko sprzyja naszym eksporterom" - mówi dr Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan.

W październiku br. odnotowaliśmy duży napływ zagranicznych inwestycji portfelowych, podobnie jak w maju 2010 i październiku 2009. Chodzi głównie o inwestycje w papiery wartościowe, których wartość netto wyniosła 713 mln euro. Świadczy to o znaczącym napływie kapitału zagranicznego na warszawską giełdę.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan