Gala konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić na uroczystą galę wręczenia nagród laureatom I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską pt. "Akademicki Mistrz Innowacyjności".

Ideą, do której Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, organizator konkursu, chce przekonywać osoby piszące prace magisterskie, jest współpraca sfery naukowej i sfery biznesu. Do I edycji konkursu zgłoszono 19 prac magisterskich.

Laureatami konkursu zostali:

Nagroda I
Michał Skałecki (Politechnika Wrocławska): „Symulator kotła parowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych"

Dwa wyróżnienia
Magdalena Danowska (Politechnika Gdańska): „Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych" 
Natalia Gnutek (Politechnika Gdańska): „Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz mieszanin na bazie termoplastycznej skrobi w wodzie morskiej"

Nagroda specjalna
Krzysztof Formela (Politechnika Gdańska): „Badania przemysłowe w zakresie opracowania technologii produkcji uszczelniacza butylowego na bazie recyklatu gumowego"

Recenzenci przyznali najwięcej punktów pracom, które były na wysokim poziomie merytorycznym, a jednocześnie w sposób ciekawy prezentowały innowacyjne pomysły przydatne do wykorzystania w przedsiębiorstwach. Praca, która otrzymała nagrodę specjalną, wyróżniona została ze względu na swój praktyczny charakter. W ciągu kolejnych miesięcy autorzy będą mieli szansę na promocję swoich pomysłów, zarówno na spotkaniach z przedsiębiorcami, osobami z otoczenia biznesu, jak i w Internecie czy prasie.

W trakcie gali zostaną przedstawieni laureaci i idee zwycięskich prac. Przedstawione zostaną również główne założenia kolejnej edycji konkursu.

Gala odbędzie się 17 grudnia 2010 r. w godz. 14-16.
Pałac Staszica
Ul. Nowy Świat 72/74
00-330 Warszawa
Sala Lustrzana (1. piętro)
Po spotkaniu organizatorzy zapraszają na poczęstunek. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

W celu potwierdzenia udziału prosimy o rejestrację pod linkiem.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu, tel. 022 339 36 47, e-mail: kip@parp.gov.pl .


Działanie „Innowacje w Przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw" jest realizowane w ramach projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.