Seminarium: Wolontariat pracowniczy - nowe perspektywy dla prospołecznych działań

Fundacja AKAT zaprasza do udziału w ostatnim w tym roku bezpłatnym seminarium organizowanym w ramach projektu CSR pt. „Wolontariat pracowniczy - nowe perspektywy dla prospołecznych działań", które odbędzie się 30 listopada, godz. 10-13.30 w Warszawie.

Miejsce: al. Jerozolimskie 6, IV piętro, sala 414 lub 402

Program:

 Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility), formy działań społecznie odpowiedzialnego biznesu
 Wolontariat pracowniczy - definicja, możliwe obszary działań oraz praktyka w polskich firmach, m.in. w Grupie TP, BGK, Cadbury Wedel
 Wolontariat pracowniczy jako forma rozwoju kompetencji pracowników, integracji zespołów pracowniczych oraz wdrażania partycypacyjnego stylu zarządzania
 Dobre praktyki wolontariatu pracowniczego - gość specjalny (przedstawiciel firmy realizującej program wolontariatu pracowniczego)

Zgłoszenia na seminarium do dnia 25 listopada 2010 roku.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje: (22) 216-93-62 w godz. 9-13 (poniedziałek-piątek) lub 605 242 19

www.akat.org.pl

Projekt jest współfinansowany przez MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.