Unia Europejska bez budżetu na 2011 rok

Negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą Europy, czyli rządami państw członkowskich w sprawie budżetu na 2011 rok zakończyły się fiaskiem.

„Przez pierwsze miesiące 2011 r. czeka nas prowizorium budżetowe w UE, ograniczające wydatki do poziomu 2010 roku. W krótkim okresie możemy się spodziewać niewielkich zaburzeń w przepływie środków unijnych, co przełoży się na przejściowe kłopoty budżetu państwa. Na przykład, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to nasz budżet będzie musiał założyć za UE część środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników i dłużej czekać na ich zwrot z unijnej kasy - ocenia Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan.

„W dłuższej perspektywie fiasko rozmów w sprawie unijnego budżetu jest sygnałem, że państwa - płatnicy netto: W. Brytania, Holandia, Szwecja i Dania nie zrezygnują z racjonalizacji wydatków UE w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Dla Polski może to oznaczać zmniejszenie środków strukturalnych i skromniejsze wydatki na wspólną politykę rolną" - dodaje Jacek Adamski. Wielka gra o przyszły budżet Unii do 2020 jest rozpoczęta.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan