Zatrudnienie i płace w górę

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. wzrosło o 0,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym zwiększyło się o 2,1 proc. - podał GUS. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w firmach osiągnęło 3 440,22 zł i wzrosło o 1,1 proc. w stosunku do września. W odniesieniu do października 2009 r. było wyższe o 3,9 proc.

„Od października 2009 roku przybyło 108 tys. nowych etatów. Zatrudnienie rośnie nieprzerwanie od maja br. Przedsiębiorstwa przyjmują nowych pracowników reagując w ten sposób na rosnącą konsumpcję prywatną. Firmy chcą w większym stopniu wykorzystać moce wytwórcze, ponieważ na razie na niewielką skalę uruchomiły inwestycje - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Jednocześnie pracodawcy podnoszą wynagrodzenia, chociaż ich realny wzrost nie jest wysoki i przekracza 1 proc. w skali roku. Wzrost zatrudnienia i płac jest sygnałem dla gospodarstw domowych, że sytuacja w gospodarce się stabilizuje, a szanse na znalezienie pracy i wyższe zarobki są coraz większe. Dlatego coraz śmielej podejmują decyzje o zakupach różnych dóbr konsumpcyjnych. Przedsiębiorstwa odczuwają ten wzrost popytu i dalej będą zwiększać zatrudnienie oraz podnosić płace. W pewnym momencie rozpoczną odważniej inwestować, co przełoży się na wzmocnienie tempa wzrostu gospodarczego" - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek..


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan