14 kwietnia obradowała Rada Główna PKPP Lewiatan

14 kwietnia br. odbyło się spotkanie Rady Głównej Lewiatana, która przyjęła m.in. sprawozdanie za rok 2010 i plan działań na rok 2011.

Porządek obrad zakładał:
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z działalności PKPP Lewiatan w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan za rok 2010.
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w 2010 r.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na rok 2011.
  • Informację o projekcie programu działania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na rok 2011 , w tym wysłuchanie informacji o stanie przygotowań do Europejskiego Forum Nowych Idei oraz Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
  • Informację w sprawie uchwał Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej podjętych w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Głównej do dnia 14 kwietnia 2011 r., w tym rozpatrzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wysokości składki członkowskiej Polskiego Forum HR.
  • Zmiany w składzie Rady Głównej.
  • Sprawy różne.

Do składu Rady Głównej dołączono Pana Miroslava Rakowskiego, Prezesa Zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Z Grupą Deutsche Telekom związany jest on od lipca 2002 r.: był odpowiedzialny za Sprzedaż i Obsługę Klientów w T-Mobile Czechy w Pradze, gdzie, m.in., po przejęciu Ceske Radiokomunikace (telefonia stacjonarna) przez TMCZ w 2009 roku, nadzorował jej integrację ze strukturami TMCZ. Uczestniczył także w międzynarodowych projektach w ramach Grupy DT. W latach 1992-2002 pracował na kierowniczych stanowiskach w Gillette Czechy oraz COTY Czechy w Pradze i COTY Polska (2001-2002) w Warszawie. Ukończył Politechnikę w Brnie; wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.

Na posiedzeniu Rady frekwencja wyniosła 89,5% uprawnionych do głosowania.