Czy dialog na pewno się opłaca?

Konferencja pod takim tytułem w warszawskiej Soho Faktory oficjalnie otworzyła realizowany od maja przez PKPP Lewiatan i Deloitte ze środków EFS projekt wzmacniania kapitału społecznego w polskich przedsiębiorstwach.

Konferencja odbyła się 28 czerwca 2011 r., a została zorganizowana przez Lewiatana i Deloitte przy współpracy magazynu THINKTANK. Założenia projektu przedstawili Zbigniew Gajewski, z-ca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan oraz Jacek Kuchenbeker - Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Przedstawili oni diagnozę, która stała się fundamentalnym założeniem projektu, według której niski poziom kapitału społecznego w Polsce jest dziś ważną barierą rozwoju gospodarczego. Obaj liderzy projektu zaprezentowali następnie zaplanowane w nim zadania oraz oczekiwane efekty, zapraszając zebranych do współpracy.

Profesor Juliusz Gardawski, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zaprezentował naukowe podejście do kapitału społecznego i jego wpływu na rozwój gospodarczy. Nauka nie ma dziś wątpliwości, że istnieje bezpośrednia zależność między wskaźnikiem kapitału społecznego a poziomem rozwoju gospodarczego wszystkich państw świata. Profesor omówił także wyniki licznych badań dotyczących kapitału społecznego w Polsce, w tym wśród przedsiębiorców.

Dr Thomas Osburg, dyrektor Corporate Affairs na Europę firmy Intel Corporation przedstawił doświadczenia swojej korporacji w prowadzeniu dialogu z wszystkimi grupami jej akcjonariuszy. Pokazał przy tym, jak wielką wagę przywiązuje Intel do tych relacji i jak ważna rolę odgrywają one w strategii firmy. Jego zdaniem bez poczucia interesariuszy, że są traktowani jak partnerzy i że ich głos jest brany pod uwagę w kształtowaniu rozmaitych polityk firmy, nie ma dziś szansy na sukces żadna firma, ani mała, ani duża.

Konferencja była też okazją do zaprezentowania aktualnych działań przez współpracujące z Lewiatanem organizacje pozarządowe: Akademię Rozwoju Filantropii, Fundację Tallo realizującą projekt Konkordia oraz Fundację Humanites - Sztuka Wychowania.

W dyskusji panelowej ?Co NGO's mogą zaoferować biznesowi? Dlaczego współpraca się opłaca?" uczestniczyli dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje, Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Rafał Serafin, prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Moderatorem dyskusji był Michał Dżoga - Corporate Affairs Manager (CEE Region) Intel Corporation. Okazało się, że wbrew potocznej opinii organizacje pozarządowe mogą zaoferować biznesowi nie tylko reklamę w niskonkładowych materiałach promujących ich projekty. Prawdziwą wartością dla firm może być profesjonalne doradztwo NGO'sów przy wyborze kierunków ich społecznego zaangażowania, wspólnie realizowane projekty na rzecz najbliższego otoczenia, włączenie pracowników w ważne dla ich rozwoju osobowego projekty społeczne. Współpraca może być korzystna dla obu stron - przekonywali paneliści.

Jak można ciekawie i skutecznie realizować dialog z własnymi pracownikami - pokazali w pasjonującej rozmowie Jacek Faltynowicz, prezes Elektrobudowy, Janusz Górski, prezes DB Schenker i Czesław Grzesiak, wiceprezes Tesco Polska. Dyskusję moderował Paweł Rabiej, wydawca i partner zarządzający THINKTANK. Każdy z liderów podkreślał, że dialog z zespołem pracowników wymaga nie tylko deklaracji dobrej woli, ale okazywania w praktyce pokory i cierpliwości, akceptowania odmiennych punktów widzenia, gotowości do kompromisu.
Niezależnie od tego, jak dużo mamy programów, projektów i spotkań, o sukcesie dialogu z pracownikami decyduje ostatecznie ich przekonanie, że są w firmie partnerami zarządu. Najlepiej, jeśli ich opinie na ten temat zbiera niezależna firma, bo tylko wtedy możemy być pewni, że zostały wyrażone swobodnie i że mają dla nas prawdziwą wartość diagnostyczną - to konkluzja tego panelu.

Wielu uczestników konferencji podkreślało potem podczas lunchu, że wszyscy z zaproszonych do tej dyskusji szefów firm wykazali, iż partnerski dialog z pracownikami to nie jest ułuda. Jest on możliwy do zrealizowania i tylko taka droga prowadzi do wzrostu kapitału społecznego w firmie oraz zdobywania przez nią przewagi konkurencyjnej na rynku.