Kolejna podwyżka stóp procentowych

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. "Rada chce za wszelką cenę powstrzymać szybko rosnącą inflację. Jeśli w najbliższych miesiącach inflacja nie wyhamuje to w tym roku czeka nas jeszcze jedna podwyżka" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Chyba jednak nie ma szans na to, aby inflacja wyhamowała w 2011 r. w stopniu pozwalającym na powrót do celu inflacyjnego +1 punkt procentowy. Widać bowiem już tzw. efekt drugiej rundy i zapewne był to jeden z powodów dzisiejszej decyzji RPP. Dane GUS potwierdzają także, że w górę poszły oczekiwania inflacyjne ludności. A stąd już krok do presji płacowej. Na razie jej nie widać, ale ponieważ od wielu tygodni wzrost cen napędzają drożejąca żywność i paliwa, a przed nami wybory do Sejmu, zapewne Polacy będą chcieli to wykorzystać. Oby nie.

Podniesienie stóp procentowych powinno wpłynąć na umocnienienie się złotego, co z kolei negatywnie może odbić się na polskich eksporterach i wpływach z eksportu. Częste podwyżki stóp w tym roku zwiększają też ryzyko spowolnienia gospodarczego w 2012 roku" - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan