Konkordia II FORUM WSPÓŁPRACY - potencjał fundacji i stowarzyszeń

Konkordia II FORUM WSPÓŁPRACY - potencjał fundacji i stowarzyszeń
27-28 września 2011 w Hotelu Haffner w Sopocie odbyła się konferencja Konkordia II FORUM WSPÓŁPRACY dotycząca relacji fundacji i stowarzyszeń z przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi oraz samorządami lokalnymi. Konferencja Konkordia II Forum Współpracy to jedno z wydarzeń towarzyszących Europejskiego Forum Nowych Idei.

Zaproszeni goście dyskutowali na temat wzorców współpracy międzysektorowej, problemów we wzajemnych relacjach organizacji pozarządowych z ich partnerami, wolontariatu pracowniczego oraz ewaluacji działania organizacji pozarządowych. Wśród prelegentów Konkordii II Forum Współpracy znaleźli się, m.in., Marek Borowski (prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności), Marek Kosycarz (dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej Microsoft), Dariusz Pietrowski (prezes Centrum Wolontariatu) czy Vanesa Cenjor (dyrektor ds. międzynarodowych Fundacji Luis Vives).

W czasie trwania konferencji działała strefa stoiskowo-wystawowa, na której prezentowały się organizacje pozarządowe oraz ich partnerzy.

Wieczorem 27 września uczestnicy Forum Współpracy wzięli udział w wieczorze pełnym niespodzianek. Odbył się konkurs na najciekawszą prezentację organizacji pozarządowej, który wygrała Fundacja Hearts WorldWide Foundation. Wśród atrakcji znalazł się również koncert Stanisława Wawrykiewicza.
28 września uczestnicy konferencji wzięli udział w bezpłatnych warsztatach poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, instytucjami naukowymi i samorządami lokalnymi oraz dotyczących budowy strategii rozwoju organizacji. Warsztaty poprowadzili - Agnieszka Ciźla (dyrektor zarządzający Inwestycji Społecznych, doradca Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), Bartosz Mioduszewski (prezes zarządu Fundacji Ortus, przewodniczący zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo), dr Adriana Matuszewska (wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), dr Ewa Rumińska (prezes Fundacji Albatros) oraz Jorge Gimeno (prezes zarządu Fundacji Tallo).

Uczestnicy Konkordii wzięli udział również w otwarciu oraz pierwszej sesji plenarnej Europejskiego Forum Nowych Idei. Konferencję zakończyło spotkanie z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzym Buzkiem, patronem honorowym Konkordii oraz dr Henryką Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ambasadorką projektu Konkordia.

Na konferencji Konkordia II Forum Współpracy zaprezentowany został efekt rocznych prac ekspertów Konkordii - poradnik dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz samorządów lokalnych pod wspólnym tytułem ?Magiczna Pozarządówka". W październiku 2011 zostanie on udostępniony bezpłatnie na stronie projektu www.konkordia.org.pl .