Lekki wzrost bezrobocia

W lutym 2011 roku bezrobocie wzrosło do 13,2 proc. z 13 proc. w styczniu - podał GUS. „To mniejszy wzrost niż w poprzednich miesiącach i ma jeszcze charakter sezonowy. Bezrobocie już w marcu powinno się stabilizować, a w kolejnych miesiącach zacząć spadać"- mówi dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

„W związku z dobrymi prognozami dla gospodarki w 2011 rok powinniśmy obserwować stały przyrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Mimo, że spodziewamy się w tym roku spadku bezrobocia, sytuacja grup najsłabszych na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, osoby starsze, z niskimi kwalifikacjami, absolwenci) będzie trudna. Mają one małe szanse na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a instrumenty aktywne finansowane z Funduszu Pracy są bardzo ograniczone. Moim zdaniem powinno to skłonić rząd do przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel" - dodaje Jacek Męcina.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan