Nagrody Lewiatana 2011 – procedura zgłoszeń rozpoczęta.

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do Nagród Lewiatana 2011. Zapraszamy wszystkich członków i przedstawicieli Rady Główej o przedstawianie kandydatur przedsiębiorców i osób życia publicznego.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan już po raz ósmy przyzna w 2011 roku doroczne Nagrody:
• im. Władysława Grabskiego, dla wybitnej osobistości życia publicznego, której działalność w istotny sposób wpływa na rozwój przedsiębiorczości,
• im. Andrzeja Wierzbickiego, dla wyróżniającego się przedsiębiorcy.

Zarząd może również zdecydować o przyznaniu Nagród Specjalnych w uznaniu wybitnych zasług laureatów dla kultury, polityki, nauki, życia publicznego, gospodarki.

Dotychczas nagrody im. A. Wierzbickiego otrzymali: Adam i Jerzy Krzanowscy (Nowy Styl), Piotr Soyka (Gdańska Stocznia Remontowa), Krzysztof Pawiński (Maspex), Solange i Krzysztof Olszewscy (Solaris), Adam Góral (Asseco), Leszek Czarnecki (Genin Holding).

Nagrodami im. Wł. Grabskiego uhonorowani zostali: Leszek Balcerowicz, Jerzy Hausner, Dalia Grybaustkaite, Grażyna Gęsicka, Jerzy Buzek, Michał Boni.

Nagrody Specjalne Zarządu Lewiatana dotychczas odebrali: Lech Wałęsa, Wiesław Rozłucki, Jacek Socha, Danuta Hübner, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Barbara Skarga, Marek Edelman, Janusz Lewandowski.

Zgodnie z Regulaminem Nagród, prawo zgłoszenia kandydatów (po jednym do każdej Nagrody) przysługuje:
• związkom branżowym i regionalnym,
• członkom indywidualnym,
• członkom Rady Głównej PKPP.

Wyboru ostatecznego dokona Kapituła w składzie: Henryka Bochniarz, Maciej W. Grabski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wiesław Rozłucki, Jacek Socha, Piotr Wierzbicki, Andrzej Zoll, Adam Góral, Jerzy Buzek, Leszek Czarnecki, Michał Boni. Decyzję o nominacji kandydatów podejmuje Zarząd PKPP Lewiatan.

Kandydatury wraz z krótkim uzasadnieniem należy zgłaszać do Sekretarza Nagrody Kuby Giedrojć e-mail: kgiedrojc@pkpplewiatan.pl , tel. /22/ 565-18-23. Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2011 r.