Nagrody Lewiatana przyznane

Kapitała Nagród Lewiatana i Zarząd PKPP Lewiatan wybrały tegorocznych laureatów. Uhonorowano cztery osoby: Jerzego Staraka (Polpharma), Bogdana Zdrojewskiego, Aleksandra Smolara i Krystynę Jandę. Nagrody zostaną wręczone 18 maja podczas Gali Nagród.

Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego dla wyróżniającego się przedsiębiorcy, osoby nadającej styl polskiej przedsiębiorczości, kontynuując jej najlepsze tradycje otrzymał Jerzy Starak, twórca firmy Polpharma. Kapituła wskazała, iż nagrodzony jest jednym symboli sukcesu polskiej gospodarki, dowodem, że wiedza, wizja i upór, pozwalają zbudować siłę biznesową. Doceniono również społeczne zaangażowanie nagrodzonego, szczególnie w obszarze kultury.

Nagrodę im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości otrzymał Bogdan Zdrojewski. Kapitała doceniła szczególnie postawę nagrodzonego jako Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego działania wykazują nie tylko wrażliwość na potrzeby polskiej kultury, ale również potrzeb biznesu oraz zdolność budowania współpracy obu obszarów.

Nagrody Specjalne Zarząd przyznał:
• Krystynie Jandzie za wizję, by teatr mógł być niezależny, także finansowo, odwagę i upór w realizowaniu swojej wizji oraz zaangażowanie w rozwój polskiej kultury i dawanie dowodu, że postawa proprzedsięborcza jest kluczem do sukcesu.
• Aleksandrowi Smolarowi za wkład w rozwój polskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wielki dorobek intelektualny i niezależność w formułowaniu sądów oraz nieustanne dowodzenie, że warto być wiernym prawdzie i warto o nią walczyć.

Nagrody zostaną wręczone 18 maja 2011 roku podczas Gali Nagród Lewiatana w Filharmonii Narodowej.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan