Najważniejsze wydarzenia grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Przyjęcie po trudnych negocjacjach budżetu UE na 2011 r., przyjęcie przepisów w sprawie inicjatywy obywatelskiej oraz brak porozumienia w sprawie jednolitego pozwolenia na pracę i pobyt w Unii, to niektóre z tematów poruszonych podczas ostatniej w roku 2010 sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Unijny budżet na 2011
Parlament Europejski przyjął budżet UE na 2011 rok, uwzględniając większość priorytetów, na których zależało europosłom, zachowując jednocześnie limit wydatków zaproponowany przez państwa członkowskie. W ramach negocjacji budżetowych posłowie uzgodnili z Radą i Komisją realizację celów politycznych związanych z procedurą budżetową. W budżecie na 2011 rok znalazło się więcej środków na realizację priorytetów określonych przez PE, takich jak badania, innowacje, edukację, energetykę i wsparcie dla Palestyny, utrzymując jednak w ryzach ogólny poziom wydatków. Ponadto, po prawie dwóch miesiącach rozmów, parlamentarni negocjatorzy osiągnęli porozumienie z Radą, które zostało poparte przez państwa członkowskie. Zawiera ono zobowiązanie następnych czterech krajów sprawujących prezydencję (Węgier, Polski, Danii i Cypru) do uwzględniania roli Parlamentu w przyszłych negocjacjach budżetowych.

Inicjatywa obywatelska
Eurodeputowani przyjęli przepisy dotyczące inicjatywy obywatelskiej. Milion obywateli z co najmniej siedmiu krajów UE będzie mogło zaproponować zmiany w unijnym prawie. Rada UE odniesie się do stanowiska Parlamentu w ciągu kilku tygodni. Następnie, państwa członkowskie będą miały rok na wprowadzenie rozporządzenia w życie. Pierwsze inicjatywy obywatelskie będą mogły pojawić się na początku 2012 roku.

Informacje ujawniane przez WikiLeaks
Dokumenty ujawnione przez Wikileaks oraz bezpieczeństwo w sieci były tematem dyskusji europosłów z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Szef KE przestrzegał przed potencjalną zawodnością każdego systemu komunikacyjnego. Podkreślał jednak, że treść ujawnionych przecieków powinna skomentować sama amerykańska dyplomacja. Ponadto przypomniano o przedstawionym przez Komisję we wrześniu 2010 r. projekcie, który ma poprawić bezpieczeństwo internetowe (wprowadza m.in. wyższe kary i lepszą współpracę krajów członkowskich).

Jednolite porozumienie na pobyt i pracę
Eurodeputowanym nie udało się dojść do porozumienia w sprawie jednolitego porozumienia na pobyt i pracę w UE dla legalnych imigrantów. W wyniku przyjęcia do projektu części poprawek, tekst uległ zmianom na tyle istotnym, że nie był do zaakceptowania przez większość posłów. Projekt został więc odesłany do prac w odpowiednich komisjach.

Stały mechanizm kryzysowy w celu ochrony stabilności finansowej strefy euro
W świetle następującego po sesji plenarnej spotkania Rady Europejskiej, europosłowie przyjęli rezolucję w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego służącego ochronie stabilności finansowej strefy euro. W dokumencie wyrażono przekonanie, że opracowywany mechanizm kryzysowy powinien w szczegółach określać udział sektora prywatnego w podziale obciążeń, zaangażowanie krajów spoza strefy euro oraz konsekwencje dla unijnego budżetu. Eurodeputowani podkreślają również potrzebę stworzenia jednolitego rynku eurobligacji i powołania agencji zarządzającej kryzysami zadłużenia.

Przegląd planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii
W przyjętej rezolucji europosłowie uznali podnoszenie efektywności energetycznej budynków za jeden z kluczowych priorytetów nadchodzącego przeglądu planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii. Na liście postulatów zamieszczonych w rezolucji autorstwa Bendta Bendtsena znalazły się również odpowiednia implementacja istniejącej legislacji a także większe zaangażowanie organów publicznych w osiąganiu celu energooszczędności. Europosłowie głosowali ponadto za wiążącym celem poprawy efektywności energetycznej o 20% do roku 2020.


Źródło: Parlament Europejski