Nouriel Roubini w gronie panelistów EFNI w Sopocie

Nouriel Roubini, słynny ekonomista, który przewidział kryzys finansowy z 2008 roku i globalną recesję, będzie gościem Europejskiego Forum Nowych Idei. To międzynarodowe spotkanie środowisk biznesowych organizuje PKPP Lewiatan pod koniec września br. w Sopocie.

Nouriel Roubini weźmie udział we współorganizowanej przez PKN ORLEN sesji plenarnej „Czy świat jest skazany na wzrost?", m.in. razem z Dominikiem Bartonem, dyrektorem zarządzającym McKinsey&Company; Janem Krzysztofem Bieleckim, Przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Premierze; Lordem Peterem Mandelsonem, b. komisarzem UE oraz Jackiem Krawcem, Prezesem Zarządu ORLEN-u. Paneliści będą definiować obecne zagrożenia dla światowego ładu gospodarczego i wspólnej polityki prowzrostowej w UE oraz dyskutować o pokryzysowych fundamentach rozwoju przedsiębiorstw.

Forum zgromadzi wybitne osobistości z Europy i świata: przedstawicieli biznesu, polityki, kultury, nauki. „Takiego nagromadzenia znakomitości chyba dotąd w Polsce nie było. Nouriel Roubini z pewnością będzie ozdobą tego grona" - mówi Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan.

„Czy świat jest skazany na wzrost?" jest jedną z pięciu sesji plenarnych Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbędzie się w dniach 28-30 września br. w Sopocie. To międzynarodowe forum dyskusyjne ma być miejscem poszukiwania nowych rozwiązań dla najważniejszych wyzwań ekonomicznych i cywilizacyjnych, okazją do świeżego spojrzenia na skutki kryzysu i szanse wzrostu gospodarczego Europy i świata.

Program Forum

W programie EFNI znajdzie się 5 sesji:

· Europa, przyszłość, solidarność
· Kapitalizm po kryzysie
· Świat na rozdrożu
· Nowe wymiary konkurencyjności
· Czy świat jest skazany na wzrost?

oraz 14 paneli, w tym:

· Demokracja w mediach, media w demokracji
· Czy kapitalizm niszczy demokrację?
· Przywództwo w nowej globalnej rzeczywistości
· Arbitraż - symbol społeczeństwa obywatelskiego
· Koniec świata mężczyzn?
· Wyzwania klimatyczne i ekologiczne dla Europy i Polski
· Niepokój o żywność
· Inteligentne sieci. Energetyka nowej generacji
· Energetyczne i ekologiczne dylematy Europy
· Prognoza dla europejskiej gospodarki
· Wartości i interesy - trudny mariaż?
· Dokąd zaprowadzi nas Internet?
· Innowacja głupcze, innowacja!
· Konsekwencje pankonsumpcji

W ramach Forum odbędzie się VI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych, spotkanie Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, okrągły stół firm energetycznych, szczyt europejskich instytucji arbitrażowych, Akademia Obywatelska Instytutu Lecha Wałęsy, Konkordia - spotkanie europejskich organizacji pozarządowych, Intel Challenge Europe - europejski finał światowego konkursu dla studentów na najlepszy biznes plan. Przewidziane są także śniadania tematyczne oraz wykłady.

Wybitni paneliści

Udział w Forum w Sopocie potwierdzili już m.in.: Emma Bonino, Philippe de Buck, William Chandler, Felipe González, Ivan Krastev, Alan Mayhew, Mario Monti, Michael Porter, Gesine Schwan, Jürgen Thumann, Herman Van Rompuy, Günter Verheugen, Oliver E. Williamson, Claudia Zeisberger. Wśród panelistów Polskę reprezentować będą m.in.: Lech Wałęsa, prof. Danuta Huebner, Jan Krzysztof Bielecki, prof. Aleksander Smolar, prof. Michał Kleiber, prof. Dariusz Rosati, prof. Jan Bossak, Andrzej Lubowski, Maciej Witucki, Andrzej Klesyk, Jacek Krawiec, Sławomir S. Sikora.

Doktor Nouriel Roubini wykłada w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim, jest prezesem i założycielem Roubini Global Economics. Pod koniec lat 90. zasiadał w Radzie Doradców Ekonomicznych w Białym Domu. Pełnił też funkcję doradcy Podsekretarza ds. Międzynarodowych w amerykańskim Departamencie Skarbu. Z jego ekspertyz wielokrotnie korzystał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz liczne znamienite instytucje publiczne i prywatne. Opublikował ponad 70 referatów i raportów na temat międzynarodowych zagadnień makroekonomicznych. Jest współautorem licznych publikacji książkowych, m.in.: „Political Cycles: Theory and Evidence", „Bailouts or Bail-ins? Responding to Financial Crises in Emerging Markets", „Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance". Jest absolwentem Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie, tytuł doktora ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Harvarda.

* * *

Europejskie Forum Nowych Idei - międzynarodowe forum dyskusyjne środowisk biznesowych na temat roli i przyszłości Europy oraz gospodarki europejskiej i światowej. Odbędzie się w dniach 28-30 września 2011 w Sopocie, podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE. EFNI jest organizowane przez PKPP Lewiatan, współorganizatorami są: BUSINESSEUROPE i Miasto Sopot. Partnerami Forum są wiodące polskie i międzynarodowe firmy, organizacje i instytucje.

Więcej informacji: www.efni.pl