Nowi członkowie Rady Podatkowej PKPP Lewiatan

Z satysfakcją informujemy, że skład Rady Podatkowej systematycznie powiększa się. Do grona najwybitniejszych  ekspertów podatkowych dołączyli od początku 2011 roku:

1. Przemysław Skorupa, doradca podatkowy, senior manager w Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., wyraził zainteresowanie pracami w zakresie VAT,

2. Roman Andrzejewski, doradca podatkowy, reprezentuje Wielkopolski Związek Pracodawców, wyraził zainteresowanie pracami w zakresie
podatku akcyzowego, cła, ogólnego prawa podatkowego, monitorowania orzecznictwa organów podatkowych, systemu podatkowego i VAT,

3. Tomasz Kaczyński, doradca podatkowy, reprezentuje Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, wyraził zainteresowanie pracami w zakresie podatku akcyzowego, ogólnego prawa podatkowego, monitorowania orzecznictwa organów podatkowych, podatku od nieruchomości, systemu podatkowego oraz Vat,

4. Piotr Bartuzi, reprezentuje General Electric International,

5. Adam Soska, reprezentuje General Electric International.