Opinia Rady Podatkowej dotycząca Zielonej Księgi w sprawie przyszłości podatku VAT

Przedstawiamy Opinię Rady Podatkowej PKPP Lewiatan dotyczącą Zielonej Księgi w sprawie przyszłości podatku VAT „W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT". Odpowiedzi na wybrane pytania zawarte w ww. dokumencie opracował Jerzy Martini, Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy VAT.

Pytanie 6: Które z obecnych zwolnień z podatku VAT nie powinny zostać utrzymane?

Prosimy wyjaśnić dlaczego uważają Państwo te zwolnienia za problematyczne. Czy istnieją jakiekolwiek zwolnienia, które należy utrzymać, a jeżeli tak, to dlaczego?

Uważamy za zasadne utrzymanie zwolnień z VAT w odniesieniu do większości zwolnionych obecnie czynności.

Pytanie 10: Jakich zmian mających na celu zapewnienie większej neutralności i uczciwości przepisów dotyczących odliczenia podatku VAT naliczonego oczekiwaliby Państwo?

Brak harmonizacji przepisów wyłączających prawo do odliczenia podatku VAT co powoduje niejasności oraz zróżnicowanie warunków konkurencyjnych dla podatników działających w poszczególnych państwach. Niektóre z dopuszczalnych wyłączeń w prawie do odliczenia są nieuzasadnione - np. zakaz odliczenia VAT związanego z usługami noclegowymi. Element konsumpcji prywatnej (nocleg) jest w absolutnej większości przypadków poboczny do interesu przedsiębiorstwa. Podobnie istniejący obecnie zakaz odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa dla absolutnej większości pojazdów o ładowności do 3,5 tony jest nieproporcjonalny do ewentualnych nadużyć (zużycia paliwa do celów niezwiązanych z przedsiębiorstwem).

Pytanie 13: Które ewentualnie przepisy unijnych uregulowań prawnych w sprawie VAT należy określić w rozporządzeniu Rady, a nie w dyrektywie?


Zakres zwolnień z VAT, wyłączenia w prawie do odliczenia VAT, zasady dotyczące miejsca świadczenia.

Pytanie 14: Czy uważają Państwo, że przepisy wykonawcze należy określić w decyzji Komisji?

Tak.

Pytanie 15: Jeżeli nie będzie jednak to możliwe, czy wytyczne w sprawie nowych unijnych przepisów w sprawie VAT byłyby przydatne, nawet jeżeli nie byłyby wiążące w stosunku do państw członkowskich? Czy dostrzegają Państwo jakieś wady wydawania takich wytycznych?

Tego typu wytyczne byłyby w naszej ocenie przydatne.

Pytanie 17: Czy napotkali Państwo trudności wynikające z odstępstw przyznanych państwom członkowskim? Prosimy opisać te trudności.

Przyznawanie Państwom członkowskim prawa do wprowadzania odstępstw od zasad określonych w dyrektywie nie jest zadowalający. Z jednej strony część przepisów przyznaje Państwom członkowskim zbyt szerokie uprawnienia w tym zakresie. Przykładem jest możliwość wyłączenia prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do towarów na podstawie art. 177 Dyrektywy 2006/112- Polska wprowadziła na podstawie tego przepisu wyłączenie w prawie do odliczenia paliwa, mimo iż sytuacja koniunkturalna Polski na tle pozostałych Państw UE była stosunkowo dobra (jedyne państwo z wzrostem PKB w 2009r.). Wątpliwości budzi również decyzja Rady przyznające prawa do wprowadzania odstępstw na podstawie art. 395 Dyrektywy 2006/112.

Pytanie 30: Które z tych modeli są Państwa zdaniem najbardziej obiecujące i dlaczego, a może woleliby Państwo zaproponować alternatywne rozwiązania?

W naszej opinii największą skuteczność jeśli chodzi o zwalczanie oszustw zapewnia trzeci model (zwłaszcza jeśli hurtownie danych poszczególnych podatników dostępne byłyby dla organów podatkowych on-line).

 

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan