PKO BP i Bank BGŻ w Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011”

Projekt „Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011" nie ma jeszcze roku a grono Prezesów-wolontariuszy zdążyło się już trzykrotnie powiększyć. W tym tygodniu do Koalicji dołączyli Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Bank Polski oraz Jacek Bartkiewicz, Prezes Banku BGŻ. Oznacza to, że w Koalicji działa już 18 zaangażowanych społecznie prezesów a kolejne wnioski wciąż napływają! PKPP Lewiatan jest patronem tej akcji.

PKO Bank Polski angażuje się w działania służące otoczeniu, w którym funkcjonuje. Każdego roku wspiera projekty o znaczeniu zarówno krajowym, jak i lokalnym, z wielu obszarów życia społecznego, takich jak edukacja, sport, kultura i sztuka oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Bank angażuje się również finansowo w akcje społeczne. Nowe możliwości w tym zakresie stworzyła powołana w 2010 r. Fundacja PKO Banku Polskiego. Jej celem statutowym jest wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością.

Bank BGŻ od lat konsekwentnie angażuje się we wspieranie działalności organizacji charytatywnych i proedukacyjnych, a także w inicjatywy społecznie użyteczne. W sposób szczególny swoje działania adresuje do zdolnych, ambitnych, otwartych na świat młodych ludzi, którzy borykając się z przeciwnościami życia codziennego wykazują ponadprzeciętny talent i pasję intelektualną. W 2006 r. powołał Fundację BGŻ, która działa m.in. na rzecz rozwoju wolontariatu i lokalnych środowisk.
Prezesi obu banków udzielają osobistego wsparcia podejmowanym przez ich firmy działaniom oraz aktywnie propagują postawy prospołeczne wśród swoich pracowników, wierząc, że społeczna odpowiedzialność powinna być kluczową wartością w działalności każdej firmy.

Społeczna odpowiedzialność jest jedną z wartości, którą kierujemy się na co dzień. Ma ona dla nas strategiczny wymiar, stanowi długofalowy cel. Dlatego angażujemy się w ważne społecznie inicjatywy. Patronujemy przedsięwzięciom z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i edukacji, nie tylko finansowej, także ekologicznej. Dzielimy się zyskiem z tymi którzy potrzebują wsparcia. - podkreśla Prezes Zbigniew Jagiełło.

Przyłączenie się do Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011" to dla nowych członków możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z prezesami największych zaangażowanych społecznie firm w Polsce, a także szansa na współpracę z innymi firmami przy organizacji różnorodnych inicjatyw społecznych - zarówno tych organizowanych przez PKO BP oraz Bank BGŻ jak i pozostałych członków Koalicji.

Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych jest jednym z priorytetów w naszym Banku realizowanym pod hasłem "Możesz na mnie polegać". Dzielenie się kompetencjami, rozwój i edukacja młodzieży z małych środowisk, w trudnej sytuacji życiowej, to cele społeczne, które stawiamy sobie jako Bank i które także dla mnie osobiście są ważne. Chętnie włączę się do Koalicji w przekonaniu, że wspólne działania nie tylko przyniosą pomoc potrzebującym, ale także zainspirują innych do pomagania. - motywował swoje zgłoszenie do Koalicji Prezes Jacek Bartkiewicz.

Mamy nadzieję, że przystąpienie do Koalicji Prezesów PKO BP oraz Banku BGŻ nie tylko zaowocuje licznymi udanymi inicjatywami, ale także zachęci kolejnych liderów społecznie zaangażowanych firm do promowania prospołecznych postaw w świecie biznesu.
Gratulujemy i serdecznie witamy w Koalicji nowych Prezesów-wolontariuszy!

Informacja w pdf