Prawie 67 proc. firm nie interesuje się eksportem

Większość małych i średnich przedsiębiorstw, bo 56,6 proc., nie docenia znaczenia wspólnego rynku Unii Europejskiej dla rozwoju działalności gospodarczej - wynika z badania przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan.

Swobodę przepływu towarów, w ramach wspólnego rynku, dostrzega tylko 16,6 proc. firm, swobodę przypływu usług -9,8 proc., a kapitału 2,8 proc. MSP w niewielkim stopniu zainteresowane są ekspansją poza Polską, dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw mikro i małych. Prawie 70 proc. firm deklaruje, że najważniejszym dla nich priorytetem w najbliższych 2 latach, będzie rozwijanie działalności tylko w swoim regionie, 24,9 proc wskazuje obszar całej Polski, a tylko 6,7 proc. chce wyjść na rynki unijne i światowe.

Prawie 67 proc. przedsiębiorstw mikro, małych i średnich nie jest zainteresowana eksportem, ponieważ większość towarów sprzedaje na rynku wewnętrznym. Także ponad jedna trzecia przedsiębiorstw średnich deklaruje zainteresowanie jedynie rynkiem krajowym. Tymczasem ich potencjał jest na tyle duży, że powinny kierować swoje zainteresowanie również na rynki zagraniczne.
Badanie zostało przygotowane przez PKPP Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sek¬tora MSP w latach 2010-2012" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a zrealizowane przez CBOS na ogólnopolskiej próbie 1501 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan