Premier powinien wzmocnić Komisję Trójstronną

Wicepremier Waldemar Pawlak nie chce przewodniczyć Komisji Trójstronnej, premier będzie przekonywał lidera PSL do zmiany zdania. „Wprowadzanie w najbliższych latach wielu ważnych i kontrowersyjnych reform wymaga dialogu społecznego. Stąd list partnerów społecznych do szefa rządu, aby osobiście włączył się w prace Komisji Trójstronnej i mocniej jej patronował" - mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Po expose premiera Donalda Tuska PKPP Lewiatan, inne organizacje pracodawców oraz związki zawodowe, skupione w Komisji Trójstronnej, zaapelowały do szefa rządu o niezwłoczne rozpoczęcie dialogu i osobiste włączenie się w jej prace. Program polityki społeczno-gospodarczej rządu na najbliższe cztery lata zawiera zapowiedzi kontrowersyjnych reform w systemie podatkowym, ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego, wynagrodzeń oraz polityki prorodzinnej. Kwestie te stanowią podstawową płaszczyznę dialogu społecznego prowadzonego w Komisji Trójstronnej, której celem jest wypracowanie kompromisów w imię dążenia do zachowania pokoju społecznego.

„Będziemy namawiali premiera, aby spotkał się z Prezydium Komisji Trójstronnej. To byłaby dobra okazja do rozmowy o jej przyszłości, dialogu społecznym, czekających nas reformach i roli partnerów społecznych" - dodaje Henryka Bochniarz.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan