Produkcja przemysłowa przyspieszyła

W sierpniu br. produkcja przemysłowa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 8,1 proc., a budowlana o 10,8 proc. - podał GUS.

„Jeżeli ten trend utrzyma się kolejnych miesiącach to wzrost gospodarczy w 2011 roku nie spadnie poniżej 4 proc." - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Polski przemysł, jest ciągle silny i nie przeszkadza mu osłabienie popytu zewnętrznego. Rośnie bowiem produkcja w tych działach przemysłu, które wysyłają swoje wyroby za granicę. Wynik osiągnięty w sierpniu tym bardziej cieszy, że w tym okresie przez międzynarodowe rynki finansowe , w tym europejskie przetoczyły się burze, po których wiele krajów i instytucji zaczęło korygować prognozy wzrostu w tym i w przyszłym roku.

W sierpniu wzrost produkcji przemysłowej odnotowano w sześciu działach więcej niż w lipcu. Przełamana została tendencja mówiąca o sezonowym, niższym wzroście produkcji w tym wakacyjnym miesiącu.

Niepokoi natomiast słabnąca dynamika produkcji budowlano-montażowej. Co prawda w sierpniu była ona wyższa niż w lipcu, ale jak na okres, w którym intensywnie realizujemy inwestycje infrastrukturalne finansowane ze środków unijnych, tempo jej spowolnienia nieco zaskakuje. Mam nadzieję, że we wrześniu sytuacja ulegnie poprawie" - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan