RPP nie ruszyła stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, czego spodziewał się cały rynek.

. „Do końca roku nie ulegną one już zmianie, natomiast w 2012 roku możemy się spodziewać ich obniżenia jeżeli inflacja spadnie poniżej 3,5 proc." - ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„RPP jest ustawowo zobligowana do trzymania inflacji w ryzach. Na razie jest ona powyżej 4 proc. i przekracza cel inflacyjny w wysokości 2,5 proc. (+/- 1 pp.). Utrzymywanie przez RPP stopy referencyjnej na wysokim poziomie ma swoje złe strony. Przede wszystkim negatywnie wpływa na koszt kapitału na rynku finansowym. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej trudno się spodziewać, aby przedsiębiorstwa były zainteresowane zwiększaniem zadłużenia.

W 2012 roku inflacja powinna zejść do poziomu niższego od celu inflacyjnego. Problem jednak w tym, że w coraz większym stopniu o jej wysokości decydują transakcje o charakterze spekulacyjnym, przede wszystkim na rynku surowców czy żywności" - dodaje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan