Ruszyło budownictwo

W lutym br. produkcja przemysłowa była o 10,7 proc. wyższa niż przed rokiem. O 23 proc. wzrosła też produkcja budowlana - podał GUS

"Budownictwo będzie jedną z najszybciej rozwijających się branż w tym roku" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Konsumpcja, jak i inwestycje powinny wspierać wzrost gospodarczy w tym roku. Widać to po strukturze działów przemysłu, w których nastąpił w lutym wzrost produkcji sprzedanej. Szczególnie wzrosła produkcja w tych branżach przemysłu, które dostarczają komponentów do produkcji. Nie dziwi spadek produkcji wyrobów elektronicznych i optycznych. Odnotowały one bowiem bardzo wysoką dynamikę wzrostu pod koniec ubiegłego roku z powodu podwyżki VAT od 1 stycznia 2011 roku. Niepokoi natomiast spadek produkcji maszyn i urządzeń, które są naszym hitem eksportowym.

Ruszyło budownictwo. W lutym produkcja w tej branży była o 15 proc. wyższa niż w styczniu. Rośnie liczba projektów infrastrukturalnych, bo firmy, które budują obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększyły produkcję o 37,5 proc. Budownictwo może mieć jednak kłopoty z pozyskaniem specjalistów, szczególnie w kontekście otwarcia od 1 maja rynku pracy w Niemczech"- dodaje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan