W listopadzie bezrobocie przekroczyło 12 proc.

Stopa bezrobocia w listopadzie br. wyniosła 12,1 proc., wobec 11,8 proc. październiku - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. „Do końca roku bezrobocie będzie rosło. Pracodawcy zgłaszają coraz mniej ofert pracy, bo skończyły się prace sezonowe. Nadzieją są jedynie oferty pracy dorywczej związanej z usługami i handlem przedświątecznym, skierowane głównie do kobiet" - mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

„Ponadto ograniczenie wydatków Funduszu Pracy spowodowało, że urzędy pracy mają mniej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych. Również plan Funduszu na 2012 r. nie napawa optymizmem. Ogranicza wydatki na niektóre programy aktywizacyjne, przewidując zaledwie 5 mln zł na projekty pilotażowe, czy 20 mln zł na programy specjalne. Tymczasem to właśnie takie projekty kierowane są do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, np. kobiet, niepełnosprawnych, czy długotrwale bezrobotnych.

Kolejny powód, dla którego przedsiębiorcy mogą nie zdecydować się na zwiększenie zatrudnienia to wzrost płacy minimalnej do 1500 zł brutto oraz planowane podwyższenie składki rentowej o 2 proc., które jak wiadomo ma obciążyć pracodawców.

Kryzys ekonomiczny na świecie spowodował, że wielu polskich przedsiębiorców, dla których rynkiem zbytu są kraje europejskie przewiduje zwolnienia z prostego powodu - nie otrzymują zleceń / zamówień na pierwszy kwartał (a nawet półrocze) następnego roku. W związku z tym są zmuszeni dostosować liczbę zatrudnionych osób do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem (choćby dla niektórych) byłoby wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 m-cy.

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy rząd powinien przedłużyć na przyszły rok obowiązywanie przepisów zawartych w ustawie antykryzysowej" - ocenia Monika Zakrzewska.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan