Zakończyło się Europejskie Forum Nowych Idei

Prawie 1000 osób z kilkunastu krajów świata, w tym wybitni eksperci, nobliści, liderzy biznesu, politycy i naukowcy, wzięło udział w zakończonym 30 września br. Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, które zorganizowała PKPP Lewiatan.

Uczestnicy spotkania przyjęli deklarację sopocką, w której uznali, że Europa potrzebuje sprawnego zarządzania i większej integracji oraz przedstawili rekomendacje biznesu dla polityków.

W deklaracji sopockiej przedstawiciele biznesu podkreślili, że żaden europejski kraj nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom współczesności. Dlatego projekt wspólnej Europy potrzebuje m.in. przyspieszenia integracji politycznej, efektywnego systemu podejmowania decyzji odpowiadającego wyzwaniom naszych czasów, wzmocnienia unijnych instytucji i ich znaczenia oraz współodpowiedzialności Europejczyków, szybkiego dokończenia budowy jednolitego rynku przy jednoczesnej deregulacji, spójnego i silnego zarządzania gospodarczego oraz lepszego wykorzystania potencjału kobiet.

Deklarację podpisali Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, Philippe de Buck, dyrektor Generalny BUSINESSEUROPE, Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu SEG, Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU, Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen SA i Maciej Witucki, prezes zarządu Grupy TP. Dokument przekazano przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi van Rompuyowi, premierowi Donaldowi Tuskowi i przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Jerzemu Buzkowi.

Uczestnicy spotkania przygotowali też wstępne rekomendacje, które będą uszczegółowione w ciągu dwóch trzech tygodni i wówczas zostaną przekazane instytucjom unijnym oraz polskim politykom i rządowi. Przedsiębiorcy rekomendują m.in. wprowadzenie zarządu gospodarczego w UE, stworzenie wspólnej bazy opodatkowania osób prawnych. Rekomendacje dotyczą polityki, finansów, administracji i biznesu.

W czasie trzydniowego Europejskiego Forum Nowych Idei odbyło się 5 sesji plenarnych („Europa, przyszłość, solidarność", „Kapitalizm po kryzysie", „Świat na rozdrożu", „Nowe wymiary konkurencyjności", „Czy świat jest skazany na wzrost?") oraz 15 paneli (m.in. „Czy kapitalizm niszczy demokrację?", „Prognoza dla europejskiej gospodarki", „Innowacja głupcze, innowacja").

Gośćmi zagranicznymi forum byli m.in. amerykański filozof i politolog Benjamin R. Barber, noblista Oliver E. Williamson, amerykański ekonomista Nouriel Roubini, pisarz i futurysta Peter Schwartz oraz peruwiański ekonomista, prezes Instytutu Wolności i Demokracji Hernando de Soto. Wielu wybitnych ekspertów przyjechało z Europy. Wśród nich warto wymienić Guntera Verheugena, byłego komisarza UE, Claudię Zeisberger, wykładowcę INSEAD Business Scholl, Lorda Petera Mandelsona, byłego konisarza UE, Hermana Van Rompuya, przewodniczącego Rady Europejskiej, Jurgena Thumanna, prezydenta BUSINESSEUROPE  i Gesine Schwan, rektora Europejskiego Uniwerstyetu Viadrina.
Polskę reprezentowali m.in. Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Jan Krzysztof Bielecki, Michał Kleiber, Jerzy Hausner i Danuta Hübner, a także prezesi największych przedsiębiorstw.

W dwóch niezmiernie interesujących Kontrapunktach zmierzyli się Peter Schwartz i Michał Boni, szef doradców premiera ( „Świat i Polska 2030. Scenariusze przyszłości") oraz Hernando de Soto i Janusz Lewandowski, unijny komisarz ds. budżetu („Czy świat może być bardziej sprawiedliwy?").

Podczas forum, na drodze łączącej hotele Grand i Sheraton z Zatoką Sztuki niektórzy paneliści, m.in. Danuta Hubner, Magdalena Środa, odbywali kameralne, 1-godzinne dyskusje z udziałem zarówno uczestników EFNI, jak i spacerujących mieszkańców Sopotu i turystów.

Ważnymi wydarzeniami programowymi były także: Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego, VI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych, spotkanie Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, debaty nt. arbitrażu, przyszłości energetyki w Polsce, Akademia Obywatelska Instytutu Lecha Wałęsy, spotkanie europejskich organizacji pozarządowych KONKORDIA oraz Intel Challenge Europe - europejski finał światowego konkursu dla studentów na najlepszy biznes plan.

Miejscem sesji plenarnych był zbudowany na plaży w Sopocie specjalny szklany pawilon. Panele dyskusyjne, debaty i inne wydarzenia programowe odbywały się w salach konferencyjnych hoteli Sheraton, Grand i Haffner oraz Zatoki Sztuki.

Uczestnicy EFNI, w ramach programu kulturalnego, wysłuchali też m.in. koncertu Kory, obejrzeli przedstawienie Teatru Witkacego z Zakopanego i pokaz sztucznych ogni. Trzydniowym obradom towarzyszyła wspaniała, słoneczna pogoda.

Międzynarodowe forum dyskusyjne środowisk biznesowych na temat roli i przyszłości Europy oraz gospodarki europejskiej i światowej zorganizowane zostało przez PKPP Lewiatan. Współorganizatorami byli BUSINESSEUROPE i Sopot. Partnerami zaś wiodące polskie i międzynarodowe firmy, organizacje i instytucje.

EFNI odbyło się pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy'a.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan