Zastrzeżenia Prezydenta RP do ustawy o refundacji leków powinny zostać uwzględnione

PKPP Lewiatan oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, zrzeszający krajowych producentów leków, wyrażają poparcie dla stanowiska prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie konieczności wprowadzenia poprawek do projektu ustawy o refundacji leków.

Dziękujemy Prezydentowi RP za interwencję w sprawie niektórych zapisów projektu ustawy, które są niezgodne z konstytucją i zasadami wolnego rynku. Mamy nadzieję, że w odpowiedzi na zastrzeżenia Prezydenta, w projekcie zostaną wprowadzone - w trakcie prac w Senacie - poprawki, które od dawna były postulowane przez pracodawców i Komisję Trójstronną.

W szczególności liczymy na wykreślenie z projektu zapisów wprowadzających nowy 3% podatek od przychodów ze sprzedaży leków refundowanych. Jego ewentualne wprowadzenie spowodowałoby drastyczne pogorszenie sytuacji rynkowej krajowych producentów leków, uniemożliwiło ich rozwój i pozbawiło środków na inwestycje. Próby wprowadzania nowych obciążeń podatkowych na polskie firmy uważamy za niezgodne z deklarowaną polityką rządu oraz potrzebami rozwojowymi polskiej gospodarki.

Apelujemy także o zmiany w kwestii ewentualnych kar administracyjnych zapisanych w ustawie - projektowane dotychczas zapisy zgodnie z opiniami ekspertów prawa gospodarczego i konstytucyjnego byłyby sprzeczne z konstytucją, ponieważ oznaczałyby wprowadzenie kar graniczących z konfiskatą, i stanowiłyby ingerencję w konstytucyjne prawo własności przedsiębiorców uczestniczących w systemie refundacji.

Jednocześnie wyrażamy pełne poparcie dla wprowadzenia systemu jednolitych cen leków. Propozycje ustawowe idące w tym kierunku będą sprzyjać większej konkurencji na rynku, oszczędnościom budżetowym oraz obniżaniu poziomu cen leków. Pacjenci będą nadal odnosić korzyści z obniżania cen leków przez producentów, z tym że zyskają do nich dostęp wszyscy, na równych zasadach, we wszystkich aptekach. Na obniżaniu cen zacznie również korzystać NFZ, a więc gospodarka publicznymi środkami stanie się bardziej racjonalna.

Zasada jednolitych cen (mylnie określanych jako „sztywne") obowiązuje w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej, i realizuje zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie równych szans i dostępności terapii po przystępnych cenach. Jednolitość cen oznacza, że pacjent płaci za określony lek taką samą cenę w każdej aptece, a producent konkurując na rynku przez obniżkę ceny leku - musi obniżyć cenę w sposób jawny, równocześnie dla wszystkich pacjentów i aptek. Stwarza to równe szanse dla wszystkich pacjentów aby jednakowo korzystać z postępującego obniżania cen leków.

Jesteśmy przekonani, że po dokonaniu niezbędnych poprawek, zgodnych z propozycjami Prezydenta RP, nowa ustawa przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i podniesienia konkurencyjności rynku, przynosząc tym samym korzyści polskim pacjentom, budżetowi oraz polskiej gospodarce.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan