Zimą jak zwykle bezrobocie rośnie

W styczniu 2011 roku bezrobocie wzrosło do 13,1 proc. i było wyższe o 0,8 pkt proc. w stosunku do grudnia 2010 roku - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. „Duży wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych związany jest z sezonowością w gospodarce. Już w marcu zatrudnienie zacznie rosnąć, szczególnie w takich branżach, jak budownictwo, rolnictwo, czy transport"- mówi dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Duży wzrost bezrobocia to m.in. rezultat ostrej zimy, która wstrzymała realizację wielu inwestycji, szczególnie w budownictwie i infrastrukturze. W grudniu wygasło też wiele umów na czas określony, które pracodawcy zawierali z pracownikami.
Perspektywy dla rynku pracy w 2011 roku są jednak dobre. Wyniki gospodarki, zwłaszcza w drugiej połowie 2010 roku, zwłaszcza wzrost produkcji w przemyśle mogą być sygnałem wzrostu inwestycji, a wraz z tym trwałej tendencji wzrostu zatrudnienia i spadku liczby bezrobotnych w tym roku. Stopa bezrobocia obniży się i na koniec roku wyniesie 10,5 proc." - dodaje Jacek Męcina.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan