Inflacja jednorazowo w dół

Inflacja we wrześniu wyniosła 3,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wobec 4,3 proc w sierpniu - podał GUS.

. „Nie ma jednak szans na utrzymanie takiej inflacji. Na koniec roku wynosić będzie ona 4-4,1 proc." - ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Największy wpływ na spadek inflacji miała taniejąca żywność (czwarty miesiąc z rzędu) oraz niższe ceny paliw. Niestety, tempo spadku cen żywności jest coraz niższe, a przed wzrostem cen paliw może nas uchronić tylko istotne i trwałe wzmocnienie się złotego w stosunku do dolara, co jest mało prawdopodobne . Struktura wskaźnika CPI wskazuje, że inflacja bazowa we wrześniu ponownie wzrosła - do 2,8-2,9 proc., wobec 2,7 proc. w sierpniu. To jednoznaczne argumenty dla Rady Polityki Pieniężnej za utrzymaniem do końca 2011 r. stóp procentowych na obecnym poziomie" - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan