Konkurs FlexiLider rozstrzygnięty

Firmy Tesco Polska, ANTALIS Poland, PROVIDENT, IDES Consultants Polska, B-Act, BDL Polska, SODEXO, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Volkswagen Motor zostały wyróżnione w konkursie FlexiLider 2011, zorganizowanym przez PKPP Lewiatan. Jego ideą było zebranie najlepszych praktyk flexicurity w Polsce.

Nagrody dla najlepszych firm wręczyli Jolanta Fedak, minister Pracy i Polityki Socjalnej, Anna Tomczyk, Główny Inspektor Pracy oraz Henryk Orfinger, przewodniczący Rady Głównej PKPP Lewiatan.

W czasie specjalnej konferencji „Flexicurity - efektowny czy efektywny rynek pracy?", zorganizowanej 13 października br., próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu model flexicurity funkcjonuje na europejskich rynkach pracy i jakie są perspektywy dla jego wdrożenia w Polsce.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję zapoznać się z prezentacją Thomasa Jansona, eksperta ds. flexicurity z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, która stała się przyczynkiem do dyskusji panelowej z udziałem Radosława Mleczki - podsekretarza stanu w MPiPS i reprezentantów organizacji pracodawców z Niemiec, Danii i Polski na temat perspektyw dla elastycznego i bezpiecznego rynku pracy w krajach europejskich.
W dalszej części konferencji zaprezentowano najciekawsze dobre praktyki nawiązujące do flexicurity z krajów Ameryki Północnej.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nagrodzonych firm, którzy opowiedzieli, jak wdraża się nowatorskie rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i jakie koszty się z tym wiążą.

Flexicurity to kompleksowe podejście do tworzenia polityki rynku pracy, łączące elastyczność umów (dającą firmom i pracownikom możliwość sprostania zmianom) z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa w zakresie możliwości zachowania miejsca pracy bądź znalezienia w krótkim czasie nowej pracy, a także z zapewnieniem odpowiedniego dochodu w okresie przed jej podjęciem.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan