Niemiecki eksport ciągnie polskich eksporterów

W sierpniu br. eksport produktów niemieckich osiągnął rekordowy poziom 90,5 mld euro. „To dobra wiadomość dla polskich eksporterów. Do Niemiec trafia przecież ponad 26 proc. naszego eksportu i są to w dużej mierze komponenty do dalszej produkcji" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Dla polskiej gospodarki, eksportu i eksporterów to bardzo istotne informacje, bowiem Niemcy odbierają ponad jedną czwartą naszego eksportu. I w ponad 50 proc. są to produkty stanowiące komponenty do dalszej produkcji. A zatem przyspieszenie niemieckiego eksportu powinno pozytywnie wpływać na nasz przemysł oraz eksport. Tak wysoka dynamika niemieckiego eksportu wynika z silnego popytu na rynkach Azji, a także osłabienia euro wobec dolara. Niemieckie firmy potrafią bardzo skutecznie z tego boomu korzystać. Dzięki temu rosną w Niemczech inwestycje i zatrudnienie, co przekłada się na wzmocnienie całej gospodarki, nie tylko jej eksportowej części. Szkoda, że polskie firmy nie są tak skuteczne - na liście 10 największych odbiorców polskich produktów nie ma żadnego rynku azjatyckiego" - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan