Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-Punkt”

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działa Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-Punkt". Jego zadaniem jest świadczenie usług informacyjno-doradczych z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

W ramach swojej działalności e-Punkt podjął się m.in. organizacji cyklu seminariów prowadzonych on-line „e-Prawo dla MSP", dotyczących prawa prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu. Seminaria te transmitowane są w całości drogą elektroniczną na przygotowanej w tym celu stronie internetowej dostępnej z serwisu internetowego e-Punktu pod adresem www.web.gov.pl/e-punkt . Seminaria te są bezpłatne, a do udziału w nich wystarczy odwiedzenie strony internetowej, przez którą udostępniona jest transmisja.

Zapraszamy serdecznie na trzecie seminarium z tego cyklu pod tytułem „Własność intelektualna w prawie obrotu elektronicznego", które odbędzie się 14 października 2011 r. i będzie obejmować zagadnienia własności intelektualnej w obrocie elektronicznym w praktyce działalności przedsiębiorców z sektora MSP. Tematyka seminarium obejmuje m.in.:

· Prawne aspekty obrotu oprogramowaniem;
· Alternatywne formy licencji;
· Znaki towarowe w obrocie elektronicznym;
· Prawne aspekty funkcjonowania serwisów umieszczających na swoich stronach dzieła artystyczne;
· Spory o naruszenie własności intelektualnej;

Seminarium poprowadzą prawnicy Kancelarii Bird & Bird. Na końcu każdego panelu seminarium prelegenci będą odpowiadali na pytania, zadane przez słuchaczy podczas transmisji.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Punktu Kontaktowego, na której znajdą Państwo więcej informacji na temat najbliższego seminarium. Zachęcamy również do umieszczenia informacji o seminarium na Państwa stronach internetowych.

W razie pytań, proszę o kontakt pod adresem: bartosz_jankowski@parp.gov.pl lub pod telefonem 22 432 80 77.