Startuje polsko-szwajcarski projekt CSR-owy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji otwierającej Projekt ?Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Cel główny projektu to wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB, ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Pośrednio projekt ma również na celu promocję przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych w działaniach samorządów skierowanych na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji oraz ma zachęcać do wdrażania idei CSR przez realizację pilotażowych projektów przez MŚP.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i składa się z 3 komponentów. Komponent 1 obejmuje budowę kompetencji w dziedzinie CSR przez m.in. spotkania informacyjne dla przedstawicieli MŚP oraz szkolenia dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i COIE. Spotkania informacyjne i szkolenia planowane są w każdym z 16 województw.

Kolejny komponent to pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR przez realizację pilotażowych projektów MŚP. W tym celu w projekcie zaplanowano organizację konkursu dla MŚP, w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Konkurs dla MŚP jest największym pod względem wartości działaniem w ramach projektu.

Komponent 3 ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne na temat rezultatów projektów wdrożonych przez MŚP. Konferencja otwierająca projekt ?Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" odbędzie się 25 października 2011 r. w Warszawie w Skwerze - filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny, przy ul. Krakowskie Przedmieście 60a. Celem konferencji jest prezentacja działań zaplanowanych w ramach projektu. Ponadto eksperci z zakresu CSR przedstawią założenia tej koncepcji, aktualne trendy światowe, korzyści z wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie oraz przykłady działań CSR. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie projektu www.csr.parp.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji!