Deklaracja Sopocka: Europa - najwyższy czas na działanie!

Na zakończeni EFNI, 30 września 2011 r. przedstawiciele organizatorów, partnerów i uczestników forum podpisali Deklaracje Sopocką, która przedstawia oczekiwania i rekomendacje biznesu dla polityków. Ich realizacja zapewnić ma silną, konkurencyjną i sprawnie funkcjonującą Unię Europejską. Dokument przekazano przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi van Rompuyowi, premierowi Donaldowi Tuskowi i przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Jerzemu Buzkowi.

TREŚĆ DEKLARACJI

Wspólnie mamy szansę stworzyć Europę naszych marzeń i możliwości. Europę opartą na większej solidarności i głębszej integracji. Unia Europejska, stworzona by zapobiegać konfliktom, zmieniła kontynent, stała się inspirującym projektem dla kilku pokoleń Europejczyków. My, obecni na EFNI, jesteśmy przekonani i przekonujmy wszystkich, że żaden europejski kraj nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom współczesności. Wyzwania teraźniejszości muszą stać się źródłem naszego sukcesu.

Wielki projekt wspólnej Europy pilnie potrzebuje:
• Przyspieszenia integracji politycznej. Bez niej dalsza integracja gospodarcza nie jest możliwa, a szczególnie utrzymanie i rozszerzanie unii walutowej, kluczowego dziś warunku integracji.
• Efektywnego systemu podejmowania decyzji odpowiadającego wyzwaniom naszych czasów.
• Wzmocnienia unijnych instytucji i ich znaczenia oraz współodpowiedzialności Europejczyków.
• Szybkiego dokończenia budowy jednolitego rynku przy jednoczesnej deregulacji.
• Spójnego i silnego zarządzania gospodarczego oraz orientacji wszystkich polityk i instytucji unijnych na wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność przedsiębiorstw.
• Stworzenia efektywnego środowiska biznesowego promującego innowacyjność, konkurencyjność oraz umożliwiającego wykorzystanie potencjału Europy.
• Stworzenia spójnej strategii ludnościowej, w tym imigracyjnej, w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
• Lepszego wykorzystania potencjału kobiet.
• Efektywnej polityki współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i regionu Morza Śródziemnego.

Takie są oczekiwania uczestników Europejskiego Forum Nowych Idei. My ludzie biznesu deklarujemy wsparcie w realizacji tych idei.

Oczekujemy od polityków silnego przywództwa oraz efektywnej komunikacji i dialogu społecznego.

Europa jest projektem bez precedensu. Najwyższy czas na Europę obywateli. Niech Europejczycy, tak jak uczestnicy EFNI, poczują się odpowiedzialni za Unię Europejską.

Sopot, 30 września 2011 r.

Podpisy złożyli:

Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan

Philippe de Buck - Dyrektor Generalny BUSINESSEUROPE

Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu SEG

Andrzej Klesyk- Prezes Zarządu PZU

Jacek Krawiec - Prezes Zarządu PKN ORLEN SA

Maciej Witucki - Prezes Zarządu Grupy TP