Firmy apelują o zacieśnienie integracji w ramach Partnerstwa Wschodniego

30 września 2011 r. w Sopocie doszło do spotkania BUSINESSEUROPE, konfederacji LEWIATAN oraz stowarzyszenia firm z krajów Partnerstwa Wschodniego (Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina), w czasie którego zaapelowano o rzeczywisty postęp we wdrażaniu Strategii Partnerstwa Wschodniego.

Organizacje te wezwały do:
• specjalnego finansowania udogodnień mających na celu wsparcie rozwoju małych i średnich firm w krajach Wschodu.
• zawierania ambitnych porozumień dotyczących wolnego handlu ze wszystkimi krajami w regionie, obejmujących handel towarami, usługami oraz inwestycje. Ich celem jest stworzenie jednolitego rynku łączącego kraje UE i Partnerstwa Wschodniego w zakresie handlu.
• budowania większego potencjału dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą w regionie, w celu ułatwienia im wdrażania regulacji unijnych wpływających na handel i inwestycje.

Prezes PKPP Lewiatan, Henryka Bochniarz, powiedziała: "Partnerstwo Wschodnie to jedyne narzędzie dla chętnych, platforma do tworzenia i debatowania nad przyszłymi rozwiązaniami w sferze społecznej i gospodarczej. Deklarujemy gotowość do dzielenia się naszym doświadczeniem z organizacjami pochodzącymi z krajów należących do Partnerstwa Wschodniego. Dla chętnych możemy służyć jako przewodnik do Europy."

Dyrektor Generalny BUSINESSEUROPE, Philippe de Buck, powiedział: "Porozumienia dotyczące wolnego handlu oraz zbliżenie przepisów prawa rozszerzą jednolity rynek UE o Partnerstwo Wschodnie, tworząc znaczne możliwości w zakresie handlu oraz inwestycji. Jednak istotne jest budowanie potencjału, który zapewni firmom możliwość wdrażania nowych zasad w krajach Wschodu."