Lewiatan patronem videosłownika języka migowego

Konfederacja Lewiatan została patronem strony www.migam.pl o stworzonego słownika języka migowego.

W maju tego roku uruchomiono największy w Polsce video słownik języka migowego www.migam.pl , który jest całkowicie darmowy.

W tej chwili znajduje się tam ok. 3200 znaków. Docelowo ma ich być ok. 7000, pojawią się także tłumaczenia z innych języków - w sumie słownik będzie zawierał do 20 000 i twórcy szukają wsparcia i sponsorów.

Charakterystyka słownika

• Całkowicie darmowy
• Największy w Polsce, jeden z większych w Europie
• Strona obsługuje 53 języki /angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i wiele innych/
• Wysoka Jakość nagrań
• Profesjonalni lektorzy
• Bardzo dobry i wydajny Player

Z zasobów strony może skorzystać każdy po zarejestrowaniu się i założeniu konta - wystarczy wpisać w wyszukiwarkę interesujące nas słowo, a obok zobaczymy film, na którym będzie ono pokazane. W ten sam sposób można także przejść kurs języka migowego na dwóch poziomach - elementarnym i doskonalącym. W obu modułach znajdują się 42 bloki tematyczne.

Strona od momentu „otwarcia" za darmo zarejestrowała ponad 85 % przyrost odwiedzin i rejestracji nowych użytkowników. Szacujemy że do końca tego roku ilość odwiedzin miesięcznie będzie oscylować w okolicach 50 000 unikatowych użytkowników.

Siłą sprawczą całego przedsięwzięcia jest Olgierd Kosiba, prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST. Od wielu lat prowadzi on kursy języka migowego i spotyka się z ogromnym zapotrzebowaniem na materiały edukacyjne. Pomysł na portal jest odpowiedzią na tę potrzebę. Strona ma być kompendium wiedzy o znakach migowych.

Autorzy słownika nie stawiają się w roli autorytetów, ale chcą pokazać różnorodność języka migowego. Dlatego też na stronie znajdziemy znaki zunifikowane, prezentowane w książkach, jak również znaki stosowane przez osoby niesłyszące pochodzące z różnych rejonów Polski. „Gwarowe" określenia języka migowego oznaczamy na naszych filmach literą G .

Za część informatyczną odpowiada Przemysław Kuśmierek, prezes zarządu RKPK Sp. z.o.o., właściciel i główny koordynator projektu.

 

Patronaty

Patronat merytoryczny nad stroną objęło Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON" oraz Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest".

Patronat nad projektem objęli między innymi: Pani Minister Elżbieta Radziszewska Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, PKPP LEWIATAN, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, portal PolskaBezBarier.pl


Informacje Prawne

Zapewnienie osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnienie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej - przewiduje uchwalona 28 lipca przez Sejm ustawa o języku migowym.

Ustawę poparło w głosowaniu 417 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

 

Gazeta Internetowa
Kolejnym etapem rozwoju jest wydanie i utrzymanie bezpłatnej internetowej gazety - pierwszy numer koniec września 2011

Założenia :
• Gazeta internetowa, kolorowa , publikowana na http://issuu.com/migam.pl
• Na początek 16 stron później 24 format a4
• W wersji polskiej i angielskiej,
• Dostępna za pomocą przeglądarki oraz urządzeń mobilnych /Ipad, Iphon, tablety/
• Format 3 łamy
Target odbiorców gazety
1. Osoby Głuche ,
2. osoby uczące się języka migowego
3. pracodawcy i sympatycy osób niepełnosprawnych
Określenie misji gazety
• Promocja języka migowego
• Zwiększenie integracji osób głuchych ze społeczeństwem
• Promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych

Tematy główne
• Tematy narzędziowe /jak uzyskać dofinansowanie do kursu , jak założyć własną działalność będąc osobą niepełnosprawną, itp./
• Temat numery /dobre praktyki w urzędzie, firma przyjazna osobom niepełnosprawnym, wywiady, prawo w UE a kwestia osób niepełnosprawnych /

Możesz wesprzeć projekt zamieszczając reklamę w gazetce internetowej - zobacz ofertę

Dodatkowe informacje:

Przemek Kuśmierek
Prezes Zarządu RKPK SP Z O.O.
Biuro@migam.pl
600 069 128

Olgierd Kosiba
Redaktor Naczelny
kosiba-1973@o2.pl
692 416 823