W 2012 roku wolniejszy wzrost gospodarczy

W 2011 roku PKB wzrośnie o 3,8-4 proc. W przyszłym roku nasza gospodarka nieco zwolni i będzie się rozwijała w tempie 3 proc. - prognozują ekonomiści przygotowujący Indeks biznesu PKPP Lewiatan.

„Pierwsza połowa 2011 roku była bardzo udana. Spowolnienie gospodarcze w ostatnich miesiącach roku nie będzie miało już większego wpływu na dobry wynik w 2011 roku. Oczekuję, że PKB wzrośnie o 3,8 proc. Większego spowolnienia należy się natomiast spodziewać w przyszłym roku. Zmniejszą się inwestycje publiczne, bo powoli kończą się środki unijne. Niższe też będą wydatki w stosunku do PKB. Wzrost gospodarczy nie przekroczy więc 3 proc., co i tak będzie bardzo dobrym rezultatem na tle innych krajów z naszego regionu" - mówi dr Mateusz Szczurek, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

„Spowolnienie u naszych głównych partnerów handlowych, głównie w Niemczech oraz zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych nie będą sprzyjały wzrostowi konsumpcji. Nie ma więc co liczyć na szybkie zwiększanie się popytu konsumpcyjnego. Dodatkowo negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego będzie miała konsolidacja finansów publicznych. Dlatego szacuję, że w 2012 roku PKB wzrośnie o 3 proc." - dodaje Maja Goettig, główna ekonomistka Banku BPH.

„Obserwując ostatnie odczyty Indeksu biznesu Lewiatana można się spodziewać lekkiego osłabienia koniunktury w ostatnich miesiącach 2011 roku. Niemniej jednak PKB w tym roku wzrośnie o 4 proc." - mówi prof. Stanisław Kubielas, ekspert PKPP Lewiatan.

„Z naszych badań małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że w przyszłym roku będzie malało tempo inwestycji firm. Jest natomiast szansa na utrzymanie przyzwoitej dynamiki konsumpcji, chociaż nie na poziomie pierwszej połowy 2011 roku. Na wzroście gospodarczym nie odbije się negatywnie popyt zewnętrzny. W 2012 roku będzie rosła szara strefa w gospodarce" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Prezentacja prof. Stanisława Kubielasa

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan