Członek Rady Głównej Lewiatana kandyduje do Sejmu.

Andrzej Stępniewski, członek Rady Głównej PKPP Lewiatan, od wielu lat związany ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, kandyduje w najbliższych wyborach parlamentarnych do Sejmu.

Cieszymy się, że do parlamentu kandyduje człowiek od lat związany z Lewiatanem, z którym wspólnie podejmujemy działania na rzecz poprawy sytuacji przedsiębiorców, lepszych warunków gospodarowania, zabiegamy o przychylność administracji, edukujemy i budujemy postawy przedsiębiorcze.

Niewielu jest ludzi tak zaangażowanych w swoją pracę, o ugruntowanych wartościach, doświadczonych i wrażliwych na interes innych. Andrzej Stępniewski to prawdziwy społecznik, a przy tym profesjonalista. Szereg zmian, które proponuje w swoim programie jest spójnych z postulatami Lewiatana, o które zabiegamy od ponad 10 lat. Codziennie podejmujemy wysiłki, aby politycy usłyszeli głos biznesu. Posiadanie w gronie posłów takiego stronnika jak Andrzej Stępniewski byłoby wielką szansą dla pracodawców. Szansą aby Wysoka Izba odnosiła się z większym zrozumieniem do potrzeb prywatnego biznesu.

Zachęcamy do głosowania na przyjaciela pracodawców - Andrzeja Stępniewskiego.