Dynamika eksportu i importu słabnie

Słabnie dynamika eksportu i importu wynika z danych opublikowanych przez GUS i NBP.

„Mimo spowolnienia w niemieckiej gospodarce, utrzymuje się wysoka dynamika eksportu polskich firm na tamtejszy rynek. Nasze przedsiębiorstwa, nawet w trudnych czasach dobrze sobie tutaj radzą, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Z danych NBP wynika, że istotnie wyhamowały polskie inwestycje bezpośrednie za granicą, których wartość w lipcu br. wyniosła tylko 3 mln euro, wobec prawie 1 mld euro w czerwcu. Z kolei bezpośrednie inwestycje zagraniczne w naszym kraju były w lipcu ujemne, głównie z powodu wypłat z zysku. W efekcie saldo inwestycji bezpośrednich polskich i zagranicznych było za ostatni rok ujemne, co oznacza, że nasze firmy zainwestowały za granicą więcej, niż zagraniczni inwestorzy w Polsce. Ciągle słaba skala zagranicznych inwestycji bezpośrednich nie rokuje dobrze. Tym bardziej, że słabnie skłonność polskich przedsiębiorstw do inwestycji. Brak dopływu środków związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznycmi może odbić się więc negatywnie na kondycji gospodarki." - dodaje Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan