Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2011 r.

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia spadła w porównaniu do lipca br. o 0,1 proc. i wynosi obecnie 11,6 proc. (w analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten spadł z 11,5 do 11,4 proc.).

W ubiegłym miesiącu, bezrobocie obniżyło się w 8 województwach, w 7 nie uległo zmianie, a jedynie w województwie warmińsko - mazurskim wzrosło o 0,1 pkt proc. - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

O 6,9 tys. osób (tj. o 0,4 proc.) spadła liczba bezrobotnych i wyniosła 1 856,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). Należy zauważyć, że w sierpniu ub. roku miał miejsce większy spadek liczby bezrobotnych, o 12,7 tys. osób (o 0,7 proc).

Wzrosła natomiast ( o 8,8 tys.) liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy. Pracodawcy zgłosili w sierpniu 71,9 tys. ofert pracy. W ubiegłym roku sytuacja kształtowała się mniej korzystnie, w sierpniu 2010 r. pracodawcy zgłosili o 2,5 tys. (2,7 proc.) mniej ofert niż miesiąc wcześniej.
Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2011 roku odnotowano w trzynastu województwach, przy czym najsilniejszy w podkarpackim (o 36,5 proc. czyli o 1,1 tys.), a najsłabszy w kujawsko - pomorskim (o 1,7 proc. czyli o 0,1 tys.). Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wystąpił w 3 województwach, zdecydowanie najsilniejszy w warmińsko - mazurskim (o 8,1 proc.).

„Zwykle IV kwartał roku przynosi wzrost stopy bezrobocia, który najbardziej widoczny jest w listopadzie, kiedy kończą się sezonowe prace w rolnictwie i ogrodnictwie. Pod koniec roku zakończą się również prace związane z budownictwem infrastrukturalnym" - mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan