Sprzedaż i zyski firm wzrosną, gorzej z inwestycjami

Sprzedaż i zyski wzrosną w 2011 r. w większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw niż w przed rokiem, zmniejszy się natomiast zainteresowanie inwestycjami. Wolniej będzie rosło zatrudnienie.

Nowych pracowników planuje zatrudnić tylko co ósma mikrofirma i co czwarta średnia - wynika z badania firm mikro, małych i średnich, które PKPP Lewiatan przygotował realizując projekt „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badania zostały zrealizowane przez CBOS. 

W opinii małych i średnich firm obecny rok będzie lepszy niż ubiegły. Więcej przedsiębiorstw niż w 2010 r. prognozuje wzrost sprzedaży (33 proc.), zysków (31,4 proc.) i udziału w rynku (23,3 proc.). Zmniejszy się odsetek firm, które zakończą 2011 rok spadkiem sprzedaży. Z jednej strony to efekt rosnącego popytu, z drugiej umiejętnego zarządzania kosztami. Największe pozytywne zmiany zajdą w średnich firmach, a w ujęciu sektorowym - w branżach: informacja i komunikacja oraz obsługa nieruchomości.

Liczba MSP, które zwiększą inwestycje będzie w 2011 r. mniejsza niż w roku ubiegłym. W największym stopniu spadnie zainteresowanie inwestycjami zwiększającymi moce wytwórcze, szczególnie w małych firmach, a w ujęciu sektorowym - w firmach prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz w branży informacja i komunikacja. Zainteresowanie inwestycjami modernizacyjnymi będzie mniejsze niż zwiększającymi majątek trwały. Wzrośnie natomiast w stosunku do 2010 r. zainteresowanie wypuszczaniem na rynek nowych produktów.
Zatrudnienie wzrośnie w tym roku nie tylko w relatywnie niewielkiej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw, ale będzie dotyczyć nieco mniejszej liczby firm niż w 2010 r. Najmniej zainteresowane wzrostem zatrudnienia są mikrofirmy (1/8). Jego wzrost planuje natomiast 25 proc. średnich firm. W największym stopniu wzrośnie liczba firm zwiększających zatrudnienie w sektorach: informacja i komunikacja, hotele i restauracje oraz obsługa nieruchomości.

W 2011 roku wzrost wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku obejmie jedną trzecią wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba małych przedsiębiorstw, które podniosą wynagrodzenie w 2011 r. istotnie spadnie w relacji do 2010 r. Najbardziej wzrośnie liczba firm, w których podniesione zostaną wynagrodzenia, w takich sektorach jak: informacja i komunikacja, obsługa nieruchomości, hotele i restauracje. W największym stopniu spadnie liczba przedsiębiorstw, w których wynagrodzenia będą rosły w takich sektorach jak: przemysł, budownictwo oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

„W 2012 roku dynamika wzrostu sprzedaży małych i średnich firm spadnie, niższy bowiem będzie wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Firmy utrzymają koszty w ryzach (ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń). Nastąpi silne spowolnienie inwestycji - przede wszystkim zwiększających majątek trwały firm. MSP będą realizowały inwestycje modernizacyjne na ograniczoną skalę - głównym czynnikiem budującym ich konkurencyjność jest bowiem jakość produktów i usług. Wzrost zatrudnienia istotnie osłabnie. Mikrofirmy mogą nawet zmniejszyć zatrudnienie. Niższy też będzie wzrost zatrudnienia w przemyśle i budownictwie. Wolniej będą rosły wynagrodzenia - szczególnie w mikrofilmach. Średnie firmy będą zwiększały płace, ale skala podwyżek będzie mniejsza niż w 2011r." - prognozuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Badania zostały zrealizowane w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prezentacja dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan