II Morskie Regaty Żeglarskie PKPP Lewiatan

Tym razem w Grecji. PKPP Lewiatan zaprasza po raz drugi na wspólne żeglowanie, zabawę i możliwość promowania firmy. II Morskie Regaty Żeglarskie zaplanowaliśmy w terminie 30 maja - 2 czerwca 2012.

Regaty odbędą się zgodnie z przepisami Regatowymi Żeglarstwa /ISAF 2009-2012/, Regulaminem Regat oraz Instrukcją Żeglugi, zaś Honorowym Komodorem regat jest Pani Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan. Wraz z firmą PHT „SKYSAIL" S.C. przygotowaliśmy dla Państwa jachty o wysokim standardzie, które zostaną rozlosowane na miesiąc przed regatami.

Do udziału w regatach zapraszamy załogi reprezentujące:
1. związki branżowe i regionalne należące do PKPP Lewiatan
2. firmy członkowskie bezpośrednie oraz należące do związków branżowych i regionalnych PKPP Lewiatan (pojedynczo i załogi łączone z kilku firm)
3. Zarząd, Radę Główną i Biuro PKPP Lewiatan.

Koszty dojazdu i udziału w regatach pokrywają załogi. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa 13 stycznia 2012 r. godz. 11.00. Regaty odbędą się, jeśli zgłosi się co najmniej 10 załóg. W przypadku dużej liczby zainteresowanych załóg o wpisie na listę uczestników regat zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z ze szczegółowym programem i regulaminem.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę przesyłać na e-mail: etomaszewska@pkpplewiatan.pl lub faksem 22 565 20 80

formularz zgłoszeniowy
program i regulamin
wzór umowy