Nowi członkowie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

W grudniu br. do ZPFEO w poczet członków przyjęto trzech członków:

Enwia - firma specjalizuje się w produkcji małych siłowni wiatrowych przeznaczonych do współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz pracującą na wydzieloną sieć

BSJP in alliance with Taylor Wessing - kancelaria prawnicza o zasięgu międzynarodowym specjalizująca się w następujących zagadnieniach: technologia, komunikacja, nauki o życiu i opieka zdrowotna, nieruchomości i infrastruktura, instytucje i usługi finansowe oraz energetyka i środowisko

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość" - wyspecjalizowana organizacja ekspercka wspomagająca rozwój regionalny poprzez specjalistyczne i zaawansowane usługi szkoleniowe i doradcze, działa głównie w obszarach związanych z innowacyjnością w branży turystycznej, przemysłowej i energetycznej.