Polska powinna wspierać powstanie europejskiej unii fiskalnej

Premier Donald Tusk przedstawiając w Sejmie informację o przyszłości UE, podkreślił, że ratowanie strefy euro leży w interesie Polski.

„Powinniśmy ratować wspólną walutę i wspierać rozpoczętą budowę europejskiej unii fiskalnej - mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

„Wierzę, że prędzej czy później dojdzie do porozumienia w sprawie uratowania strefy euro. Takiego pozytywnego przełomu nie doczekaliśmy się podczas zeszłotygodniowego spotkania w Brukseli. Może to nastąpić jednak już na kolejnym szczycie, bo w przeciwnym razie kraje unijne mogłyby ponieść zbyt duże straty w następstwie załamania się europejskiego systemu walutowego.

Poszkodowane byłyby wszystkie kraje, zarówno silne gospodarczo, jak i te słabsze. Problemy miałyby także Polska i Niemcy. Jeżeli upadłaby wspólna waluta, a kurs przywróconej do życia marki poszybowałby w górę, to niemiecki eksport stałby się absolutnie niekonkurencyjny. Niemcy dotknęłaby silna recesja, a to natychmiast odbiłoby się na sytuacji gospodarczej Polski, ponieważ od gospodarki sąsiada zza Odry jesteśmy silnie uzależnieni.

Dlatego Europa nie może zatrzymać się we wprowadzaniu w życie reform dyscyplinujących finanse publiczne. Bruksela musi znaleźć rozwiązanie, jak nawet w mniejszej i ściślejszej Unii (23-26 krajów) wykorzystywać instytucje przewidziane dla pełnej Unii 27 państw. Chodzi o stosowanie mechanizmu prawie automatycznych sankcji wobec krajów strefy euro za niedotrzymanie uzgodnionych i zaakceptowanych wskaźników finansowych, pod kontrolą Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W najbliższym czasie powstaną podwaliny nowej unii fiskalnej. Uporządkowanie spraw statystyki, kontroli finansowej, procedur ostrożnościowych w finansach publicznych na szczeblu krajowym, środków dyscyplinujących (w tym sankcji finansowych), to niezbędny pierwszy etap, który potrwa kilka lat. Potem, po odzyskaniu równowagi finansów publicznych krajów UE, przyjdzie czas na drugi etap: tworzenie, obok Europejskiego Banku Centralnego, wspólnej instytucji o charakterze budżetowym, mogącej emitować wspólne obligacje. Polska powinna powiedzieć TAK rozpoczętej budowie europejskiej unii fiskalnej" - dodaje Henryka Bochniarz.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan