Produkcja przemysłowa rośnie jak na drożdżach

W listopadzie br. produkcja przemysłowa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 8,7 proc., a budowlana o 13 proc. - podał GUS.

„Dzięki deprecjacji złotego poprawia się konkurencyjność polskiego przemysłu. Rośnie eksport netto. Niewykluczone więc, że w 2011 roku wzrost PKB przekroczy nawet 4 proc." - mówi dr Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan.

„Polski przemysł jest ciągle silny. Bardzo mocno rośnie przetwórstwo przemysłowe. Jeśli mamy szybki wzrost produkcji przy stabilizacji lub spadku popytu zagranicznego, oznaczać to może działanie mechanizmu, jak w 2009 roku. Osłabienie złotego krótkookresowo poprawia konkurencyjność polskiego przemysłu. Dobre nastroje w przemyśle przekładają się na wzrost wynagrodzeń, a to powinno pozytywnie wpłynąć na zachowania gospodarstw domowych, czyli zachęcić je do utrzymania dotychczasowej skłonności do konsumpcji. " - dodaje Jacek Adamski.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan