Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2011

 • 2011-08-09 Aktualności
  Aktualności

  Pakiet antykryzysowy szansą na zahamowanie wzrostu bezrobocia

  Polska gospodarka nie pozostaje obojętna na skutki turbulencji gospodarki światowej. Na razie obserwujemy małą dynamikę inwestycji i wzrostu zatrudnienia, ale jesienią przełoży się to na pogorszenie sytuacji na rynku pracy, który jednak mimo wzrostu gospodarczego bliskiego poziomowi 4%, nie odczuwa ożywienia. Nawet środki unijne, w tym zwłaszcza inwestycje infrastrukturalne nie przekładają się na wzrost zatrudnienia. Tylko przedłużenie funkcjonowania instrumentów antykryzysowych może zahamować wzrost bezrobocia - uważa dr Jacek Męcina, ekspert PKPP Lewiatan.

 • 2011-08-05 Aktualności
  Aktualności

  Konsultacje jedynego w 2011 r. konkursu PARP skierowanego do firm

  Konkurs „Rozwiązania jutra w HR" ma charakter innowacyjny. Nabór wniosków ogłoszony zostanie we wrześniu. Już dziś mają Państwo szanse zapoznać się z jego zasadami oraz wpłynąć na ich kształt.

 • 2011-08-05 Aktualności
  Aktualności

  Badanie dot. poprawy usług oferowanych pracodawcom w ramach sieci EURES

  Badana jest śwadomość pracodawców w zakresie międzynarodowych rekrutacji, korzystania z usług EURES oraz rodzajów usług, które z punktu widzenia pracodawców są najbardziej potrzebne. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w badaniu. Ankieta dostępna jest do 31 sierpnia br. pod...

 • 2011-08-04 Aktualności
  Aktualności

  Monitoring swobody działalności gospodarczej na szczeblu gminy, powiatu i województwa

  Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Monitoring swobody działalności gospodarczej na szczeblu gminy, powiatu i województwa", które odbędzie się w dniach 8-9 września 2011 r. w Pałacu Łochów (ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palaclochow.pl). Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 • 2011-08-03 Aktualności
  Aktualności

  Spada Indeks Biznesu PKPP Lewiatan

  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lipcu obniżył się, kwartalny o dwa punkty do 52 pkt, a roczny o trzy punkty do 50 pkt. Świadczy to o ostudzeniu początkowego optymizmu co do dynamiki wzrostu PKB w tym roku. Wprawdzie poziom indeksu rocznego nie spadł dotąd poniżej połowy skali, co sugeruje że tempo wzrostu ok. 4 proc. uda się w skali roku utrzymać, ale kolejne kwartały mogą być gorsze od tych z pierwszego półrocza. Już w drugim kwartale dały się zaobserwować zniżkowe tendencje produkcji sprzedanej przemysłu, sprzedaży detalicznej i eksportu. Największy wpływ na nastroje przedsiębiorstw ma teraz niepewność na globalnych rynkach finansowych, co może przyhamować eksport i stłumić ożywienie inwestycyjne. Niemniej utrzymujące się ożywienie w budownictwie jest optymistycznym sygnałem i oznacza, że nie oczekuje się na razie istotnego pogorszenia koniunktury. Poprawiają się też parametry równowagi makroekonomicznej, spada inflacja, wolniej rośnie deficyt budżetowy, po raz pierwszy od półtora roku zniknął deficyt na rachunku obrotów bieżącym. Rosną więc szanse na poprawę stabilności makroekonomicznej i odporności gospodarki na szoki zewnętrzne, co teraz jest szczególnie potrzebne.

 • 2011-08-03 Aktualności
  Aktualności

  Rośnie szara strefa w Polsce

  W 2008 r. udział szarej strefy w tworzeniu PKB wynosił 11,8 proc., a w 2009 r. było to już 13,1 proc. - podał GUS. Szara strefa wzrosła zatem w 2009 r. w stosunku do 2008 r. o 11 proc. „To efekt osłabienia gospodarczego, w czasie którego zawsze zwiększa się szara strefa. Podmioty gospodarcze zaniżają efekty swojej działalności, a osoby fizyczne nie rejestrują prowadzonej działalności chcąc przetrwać kryzys. To niezgodne z prawem, ale to efekt wysokich obciążeń podatkowych i parapodatkowych, które w okresie osłabienia gospodarczego trudno jest unieść małym podmiotom gospodarczym" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

 • 2011-08-02 Aktualności
  Aktualności

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dziś nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która pozwala na ponowne przeliczenie wysokości świadczeń niektórych pracujących emerytów. Przepisy mają objąć 47 tys. osób, które zdecydują się na zawieszenie emerytury z dniem 1 października 2011 r. celem kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy.

 • 2011-08-02 Aktualności
  Aktualności

  Po spadkach nareszcie wzrost

  Wskaźnik PMI dla Polskiego Sektora Przemysłowego wzrósł w lipcu 2011 r., po pięciu spadkach w tym roku, do poziomu 52,9. To poziom wyższy od średniej długoterminowej dla lat 1998-2008. „Czerwcowy wskaźnik PMI, po kolejnym spadku z rzędu, a także czerwcowa produkcja sprzedana przemysłu, która wzrosła jedynie o 2 proc. r/r, były mocno niepokojące. Lipiec pozwala z większym optymizmem patrzeć na 2. połowę roku" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna Ekonomistka PKPP lewiatan.

 • 2011-08-01 Aktualności
  Aktualności

  Czy akcja „Proste fundusze” jest potrzebna przedsiębiorcom?

  Na adres prostefundusze@mrr.gov.pl nie trafiają żadne nowe zgłoszenia o problemach napotykanych przez przedsiębiorców, którzy ubiegają się lub realizują projekty współfinansowane z funduszy UE.

 • 2011-07-29 Aktualności
  Aktualności

  Oczekiwania inflacyjne rosną, ale inflacja wyhamuje

  Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w lipcu br. wyniosły 4,7 proc., wobec 4,2 w czerwcu - podał NBP. „Jednak od marca odsetek osób, które uważają, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas stale maleje. W lipcu było ich prawie 50 proc. mniej niż w marcu. Na koniec roku możemy się spodziewać inflacji w wysokości 4-4,1 proc." - ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.