Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2011

 • 2011-01-24 Aktualności
  Aktualności

  Opinia do zmian w ustawach Prawo bankowe oraz KPC

  Przedstawione przez Ministerstwo Gospodarki założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: projekt) mają na celu istotną modyfikację dotychczasowych rozwiązań dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej BTE). Zdaniem autorów projektu, analiza aktualnej treści art. 96 i 97 ustawy - Prawo bankowe prowadzi do wniosku o potrzebie uszczegółowienia regulacji zawartej w ww. przepisach, w szczególności w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. P 10/04 (dalej: wyrok) oraz dotychczasowej 13 - letniej praktyki stosowania obowiązujących przepisów. Jednak zdaniem PKPP Lewiatan, zakres proponowanych zmian nie ma wystarczającego uzasadnienia, w szczególności w kontekście niewielkiej - jak się wydaje - liczby przypadków kwestionowania przez klientów czynności banków podejmowanych w oparciu o przepisy art. 96 i 97 ustawy - Prawo bankowe.

  Niezrozumiałe jest powoływanie się w projekcie na fakt, że z roku na rok rośnie liczba wystawianych przez banki BTE. Należy mieć na uwadze, że częściowo jest to okoliczność związana ze skutkami kryzysu finansowego lat 2008-2009, który spowodował, że znacząco zwiększyła się liczba dłużników banków. Ponadto istotnym argumentem któryby przemawiał za tezą o konieczności wprowadzenia wszystkich proponowanych zmian, byłoby wykazanie, że duża ilość wystawionych przez banki BTE została wydana nieprawidłowo lub bezzasadnie. Takich informacji projekt jednak nie zawiera. Należy także podkreślić, że nie są przekonujące argumenty o konieczności nakładania na banki obowiązków informacyjnych dotyczących skutków składanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji bankowej wobec klientów nie będących konsumentami. Nie podzielamy argumentów o zakładanym braku świadomości prawnej klientów-przedsiębiorców co do podejmowanych przez nich czynności bankowych, ani też o konieczności obciążania banków skutkami takiego ewentualnego braku wiedzy.
  Należy także zauważyć, że - podobnie jak w przypadku projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z OSR w odniesieniu do problemu występowania dodatkowych kosztów przy spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytów zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walutach obcych - w naszej ocenie wątpliwym jest, czy podjęta przez Ministra właściwego do spraw gospodarki inicjatywa zmian w ustawie - Prawo bankowe pozostaje w zgodzie z ustawą o działach administracji rządowej. Zgodnie z tą ustawą, dział „Instytucje finansowe" (art. 5 pkt. 7 w zw. z art. Art. 12 ) znajduje się w zakresie działania Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Oznacza to, jak się wydaje, że w odniesieniu do tego właśnie działu, Minister właściwy do spraw gospodarki - którego zakres kompetencji określony jest w art. 9 i nie obejmuje swoim zakresem instytucji finansowych - nie może samodzielnie podejmować inicjatyw legislacyjnych. Powyższa konstatacja wynika z podstawowej reguły, jaką jest zasada legalizmu, polegającej na tym, iż organ państwowy może działać tylko i wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa materialnego i procesowego.

   

 • 2011-01-24 Aktualności
  Aktualności

  X Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy - „Prawo pracy 2011 – najnowsze zmiany”

  Zapraszamy Państwa do udziału w X Ogólnopolskim Forum Prawa Pracy pt. "Prawo pracy 2011 - najnowsze zmiany", które odbędzie się już w tym tygodniu, w dniach 27- 28 stycznia 2011 r. PKPP Lewiatan jest patronem przedsięwzięcia.

 • 2011-01-21 Aktualności
  Aktualności

  Opublikowano pierwsze sprawozdanie roczne na temat unijnej gospodarki

  12 stycznia 2011 r. Komisja Europejska opublikowała pierwsze roczne sprawozdanie gospodarcze dla UE i jej państw członkowskich. Dokument opisuje dziesięć rodzajów działań mających na celu wzmocnienie stabilności makroekonomicznej oraz konsolidacji budżetowej, jak również realizację reform strukturalnych oraz inicjatyw sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Sprawozdanie rozpoczyna pierwszy „europejski okres oceny", wprowadzający zwiększoną koordynację polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE.

 • 2011-01-21 Aktualności
  Aktualności

  Najważniejsze tematy styczniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

  W dniach 17-20 stycznia odbyła się pierwsza sesja plenarna w roku 2011. W Strasburgu europosłowie dyskutowali m.in. o dokonaniach Prezydencji belgijskiej, wyzwaniach stojących przed Prezydencją węgierską, a także o rezultatach grudniowego spotkania Rady Europejskiej. Poruszono również problem efektywności unijnej polityki konkurencyjności oraz przyjęto nowe przepisy dot. zasad leczenia za granicą.

 • 2011-01-20 Aktualności
  Aktualności

  Konferencja Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

  W ramach programu CARE+, który poświęcony jest zwiększaniu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach branży chemicznej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego organizuje 1 marca 2011 roku w warszawskim hotelu MDM konferencję poświęconą tej tematyce. W trakcie spotkania...

 • 2011-01-20 Aktualności
  Aktualności

  Przedsiębiorstwa zaczną inwestować

  „Duże firmy z optymizmem patrzą, na to co się będzie działo w tym roku. 80 proc. z nich planuje zwiększenie inwestycji" - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan na konferencji „Duże firmy 2011 - szanse i zagrożenia", którą zorganizował Lewiatan i Deloitte.

 • 2011-01-20 Aktualności
  Aktualności

  Konsultacje dot. ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw

  Przedstawiamy stanowisko Lewiatana do zielonej księgi Komisji Europejskiej w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw. Stanowisko to przekazane zostało Ministerstwu Sprawiedliwości.

 • 2011-01-19 Aktualności
  Aktualności

  Rada Podatkowa ws. zwrotu VATu dla podróżnych

  Rada Podatkowa PKPP Lewiatan wysłała do Ministerstwa Finansów oraz Komisji Finansów Publicznych pismo dotyczące zwrotu VAT dla podróżnych.  

 • 2011-01-19 Aktualności
  Aktualności

  Rosną płace i zatrudnienie

  Płace w grudniu w firmach były o 5,4 proc. wyższe niż rok temu. Z kolei zatrudnienie wzrosło o 2,4 proc. - podał GUS. „Z tego tytułu w grudniu 2010 r. do gospodarstw domowych wpłynęło nominalnie 7,8 proc. więcej pieniędzy niż w analogicznym okresie 2009 roku, a realnie o ok. 4,5 proc." - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

 • 2011-01-19 Aktualności
  Aktualności

  Stopy procentowe poszły w górę

  Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. "To pierwsza, ale nie ostatnia podwyżka stóp w tym roku" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.