Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2011

 • 2011-01-11 Aktualności
  Aktualności

  Nie stać nas na podwyższenie płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia


  NSZZ Solidarność przygotowuje obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, której wysokość byłaby uzależniona nie od widzimisię polityków, ale od wielkości PKB. Związek chce, aby osiągnęła ona 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Lewiatan uważa, że to zły pomysł.

 • 2011-01-11 Aktualności
  Aktualności

  Polscy eksporterzy dobrze sobie radzą na zachodnich rynkach

  Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-listopad 2010 roku wyniósł 12 mld euro, wobec 8,4 mld euro rok wcześniej. Eksport wzrósł w tym czasie (w euro) o 19,8 proc, a import o 21,7 proc. - podał GUS.

 • 2011-01-10 Aktualności
  Aktualności

  Będzie mniej tanich leków

  Projektowana ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie sprzyja dostępności do leków, ani rozwojowi firm farmaceutycznych.

 • 2011-01-10 Aktualności
  Aktualności

  Unijny model energetyczny wymaga przeglądu

  Obierając drogę prowadzącą do gospodarki niskoemisyjnej, Unia Europejska musi dążyć do bardziej ambitnych celów redukcji emisji CO2, zachowując jednocześnie ostrożność z uwagi na ryzyko utraty swojej konkurencyjności energetycznej w najbliższej przyszłości, stwierdził Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swojej opinii dot. Strategii Energetycznej na lata 2011-2020, przyjętej 15 grudnia 2010 r.

 • 2011-01-10 Aktualności
  Aktualności

  Drugi etap konsultacji dot. unijnej dyrektywy w sprawie czasu pracy

  W ramach przeglądu dyrektywy UE w sprawie czasu pracy dnia 21.12.2010 Komisja rozpoczęła drugi etap konsultacji z przedstawicielami pracowników i pracodawców na poziomie UE. W ramach nowych konsultacji Komisja zaprasza partnerów społecznych do przedstawienia opinii w sprawie różnych wariantów przeprowadzenia przeglądu unijnych przepisów dotyczących czasu pracy. Przedstawiono przy tej okazji sprawozdanie z wdrożenia w prawie państw członkowskich dyrektywy dotyczącej czasu pracy, najważniejsze wyniki pierwszego etapu konsultacji z partnerami społecznymi a także przegląd najnowszych danych na temat tendencji i organizacji czasu pracy oraz społecznych i gospodarczych skutków obowiązujących przepisów w państwach członkowskich.

 • 2011-01-10 Aktualności
  Aktualności

  Najważniejsze wydarzenia grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

  Przyjęcie po trudnych negocjacjach budżetu UE na 2011 r., przyjęcie przepisów w sprawie inicjatywy obywatelskiej oraz brak porozumienia w sprawie jednolitego pozwolenia na pracę i pobyt w Unii, to niektóre z tematów poruszonych podczas ostatniej w roku 2010 sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

 • 2011-01-10 Aktualności
  Aktualności

  Mniejsze zagrożenie wzrostu cen ciepła dla gospodarstw domowych

  15 grudnia Komisja Europejska przyjęła metodologię przydziału darmowych uprawnień dla emisji gazów cieplarnianych, która będzie obowiązywała w trzeciej fazie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w okresie 2013-2020 (EU ETS III). Dzięki aktywności polskich negocjatorów udało się przekonać Komisję oraz inne kraje członkowskie do przyznania większej ilości darmowych uprawnień dla ciepłownictwa i tym samym zapobiec skokowym podwyżkom cen ciepła dla gospodarstw domowych od 2013 roku.

 • 2011-01-10 Aktualności
  Aktualności

  Komentarz do zielonej księgi Komisji - europejskie prawo umów dla konsumentów i przedsiębiorstw

  Przedstawiona przez Komisję zielona księga w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw (dalej: zielona księga) wskazuje na trudności związane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego wynikające z faktu, iż opiera się on na licznych umowach, które podlegają różnym przepisom prawa poszczególnych krajów członkowskich. W związku z tym proponuje się - wskazując na różne możliwości - wprowadzenie jednolitego europejskiego prawa umów, które w zamierzeniu autorów zielonej księgi miałoby uprościć obrót towarów i usług na rynku.

 • 2011-01-10 Aktualności
  Aktualności

  Mści się zły system stanowienia prawa w Polsce

  Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013. We wniosku do TK Prezydent napisał, że ustawa ta może naruszać zasadę państwa prawnego, bowiem pozwala na rozwiązywanie w sposób arbitralny stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania.

 • 2011-01-10 Aktualności
  Aktualności

  Polska nie jest już samotną zieloną wyspą

  PKB w krajach UE-27 wzrosło w trzecim kwartale 2010 r. o 2,2% w stosunku do tego samego okresu 2009 r. - podał Eurostat. „To wynik lepszy niż w II kwartale (2%) i znacznie lepszy niż w I kwartale 2010 r. (0,8%). Gospodarka krajów UE powoli rośnie. To co ważne dla całej UE ale także dla polskiej gospodarki to fakt, że rośnie dynamika konsumpcji indywidualnej, a także inwestycje" - ocenia dr Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.