Fellow CIArb dla dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan, została przyjęta w poczet członków Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej arbitrów, jako Fellow of the CIArb.

Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 11 listopada 2011 roku w Dublinie podczas konferencji organizowanej przez CIArb Young Members Group, z udziałem Prezesa CIArb, Profesora Douga Jones'a. 

FCIArb to trzeci i najwyższy stopień członkowstwa w tej organizacji po Associate grade (ACIArb) oraz Membership grade (MCIArb). Otrzymują go doświadczeni arbitrzy, wykazujący się znacznym dorobkiem arbitrażowym oraz odpowiednimi kwalifikacjami weryfikowanymi przez CIArb w toku wymagającego procesu aplikacyjnego.


Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) - to międzynarodowa organizacja non-profit, działająca poprzez lokalne odziały na całym świecie, które zrzeszają około 12 tysięcy członków - arbitrów i mediatorów. Jej głównym celem jest popularyzacja i rozwój wszystkich prywatnych form rozwiązywania sporów, m.in. arbitrażu i mediacji. Zajmuje się ona edukacją, szkoleniami oraz poprzez organizację spotkań i konferencji służy wymianie poglądów pomiędzy środowiskami arbitrażowymi na świecie.


http://www.ciarb.org/